NRK Meny
Normal

– Ikke realistisk for lokalsykehus i Nord-Norge

Sykehusene i Bodø og Tromsø er de eneste i landsdelen som tilfredstiller det som kan bli fremtidens krav til akuttmottakene. Helse Nord forventer sterke reaksjoner på forslaget de nå sender ut på høring.

Nordlandssykehuset i Bodø
Foto: Håkon Jacobsen / NRK

I hele Nord-Norge er det bare Nordlandsykehuset i Bodø og Universitetssykehuset i Tromsø som tilfredsstiller nye krav til akuttmottak for kirurgiske pasienter.

Helsedirektoratet har laget fire rapporter med forslag som skal øke kvaliteten på akuttberedskapen.

Blant annet skal det utdannes flere spesialister som egner seg til å jobbe i akuttmottak, og det skal være mellom seks og åtte mage- og tarmkirurger i et vaktlag.

– Det kan se ut som om dette kravet er laget for de store sykehusene, sier tillitsvalgt for overlegene ved Nordlandssykehuset i Vesterålen, Per Kristian Skorpen.

– Ikke realistisk for små sykehus

Så mye som rundt 70 prosent av innleggelsene ved lokalsykehusene i Norge er øyeblikkelig hjelp. Tidligere undersøkelser fra Riksrevisjonen har vist at pasienter ofte bare vurderes av en turnuslege, og må vente for lenge før de får behandling.

– At vi skal ta unna alt med seks til åtte kirurger er ikke realistisk for et sykehus av vår størrelse. Det kan jo ingen mene, sier Skorpen til NRK.no.

Klinikksjef Geir Tollåli

Fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Ved sykehuset i Mosjøen på Helgeland er den kirurgiske akuttberedskapen lagt ned, men det er ingen løsning for resten av sykehusene i Nordland, mener Skorpen.

Skal se om det lar seg gjennomføre

– Det store spørsmålet er om dette lar seg gjennomføre, og det må høringen gi oss svar på, sier fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli.

Forslagene sendes i disse dager ut på høring, og Tollåli er forberedt på sterke reaksjoner.

– Alle skal få si sitt, og så legges saken frem for styret i Helse Nord i september, sier Tollåli til NRK.no.

– Vi vil legge det opp slik at det blir sikkert og en god kvalitet for alle. Men at mange vil ha sterke meninger om de eventuelle nye kravene forstår jeg, sier fagdirektøren.