Nye prestisjebåter beordret til kai av Sjøfartsdirektoratet

Begge de nye hurtigbåtene som trafikkerer langs Nordlandskysten er tatt ut av drift . – Det er alltid alvorlig når man avdekker feil som kan utgjøre en risiko for sikkerheten, sier Sjøfartsdirektoratet.

Elsa Laula Renberg og Regine Normann ligger til kai i Bodø havn

FULL STANS: De to nye hurtigbåtene «Regine Normann» og «Elsa Laula Renberg» ble levert i mars i år, og trafikkerer i stamrutene langs Nordlandskysten. Nå ligger begge til kai i Bodø havn etter en teknisk svikt.

Foto: Bodø havn

De skulle representere det grønne skiftet. Men problemene har stått i kø for de nye, miljøvennlige prestisjebåtene Nordland fylkeskommune fikk bygget for å trafikkere mellom Helgeland i sør og Lofoten i nord.

Før helga ble begge båtene tatt ut av drift etter at alle fire vannjetene på «Regine Normann» plutselig koblet seg ut.

Ettersom rederiet ikke vet hvorfor dette skjer har de også tatt søsterskipet «Elsa Laula Renberg» ut, med en rekke forsinkelser som følge.

– Koblet ut samtidig

Motorrommet til Elsa Laula Renberg

De 44 meter lange båtene har vannjet som framdriftssystem og styringssystem, og ble satt inn i drift i mars i år.

Foto: Brødrene Aa

Det er selskapet Boreal Sjø AS som drifter de to nye hurtigbåtene på oppdrag for Nordland fylkeskommune.

De 44 meter lange båtene har vannjet som framdriftssystem og styringssystem, og ble satt inn i drift i mars i år. Prislappen endte på 200 millioner kroner.

Daglig leder Steinar Mathisen i Boreal sier til NRK at Sjøfartsdirektoratet er varslet og at servicepersonell fra leverandøren Rolls-Royce og klasseselskapet DNV GL er kommet til Bodø for å finne feilen.

– Det som skjedde denne gangen var at samtlige fire vannjeter kobler ut. Det er såpass alvorlig at vi valgte å legge båtene til kai.

Det var i sommer at det først oppsto problemer med framdriftssystemet på en av båtene. Men da kun på en eller to av vannjetene.

Elsa Laula Renberg

«Elsa Laula Renberg» trafikkerer i rutene mellom Bodø og Sandnessjøen, og mellom Bodø og Svolvær.

Foto: Brødrene Aa

Systemet fungerer slik at dersom to av vannjetene er ute, er det nok motorkraft til at båtene fortsatt kan være i drift.

Hver gang har rederiet hatt servicefolk om bord, som har utbedret feilen, og friskmeldt båten.

At begge båtene er lag til kai har ikke gått upåaktet hen hos befolkningen langs kysten, som er helt avhengig av båttrafikken går som den skal.

En av dem er Ragnar Pedersen i Steigen. Han har kjørt hurtigbåt, samt vært sjømann siden 1984 og overstyrmann på flere andre fartøy.

– Burde vært satt på land for lenge siden

Hurtigbåten Regine Normann

TIL KAI: Fredag stanset alle de fire vannjetene om bord på hurtigbåten «Regine Normann», som trafikkerer langs Nordlandskysten

Foto: Nordland fylkeskommune

Han mener det er russisk rulett, det som fylkeskommunen og Boreal driver med.

– De har ikke tatt båtene ut av drift selv om de visste om problemene. De har ikke informert publikum om at en plutselig stans i 40 knop kan få alvorlige konsekvenser. På en fredag kan det være så mange som 200 passasjerer om bord, sier Pedersen.

De to vannjetene som er montert på hver side av båten utgjør både framdrift og styring.

Steinar Mathisen, daglig leder Boreal Sjø AS

BEKLAGER: Daglig leder Steinar Mathisen i Boreal forstår misnøyen blant folk og beklager at rederiet har måttet legge to hurtigbåter til kai. 

Foto: Boreal

– Problemet er at hvis systemet stopper, så mister du farten over tid, mens du mister styringen umiddelbart. Hvis du da går med fem til ti meters klaring på hver side, ender du fort i fjæresteinene, sier Pedersen.

Daglig leder Steinar Mathisen i Boreal avviser at selskapet har gamblet med sikkerheten.

– Sikkerheten kommer først. Alle våre kapteiner er godt trent på rutene de går i, og slakker farten i god tid.

Han avviser oss at de tidligere hendelsene med vannjetene har utgjort en sikkerhetsrisiko.

– Vi har hele tiden gjort grundige vurderinger, i samråd med leverandøren.

Sjøfartsdirektoratet: – Alvorlig

Dag Inge Aarhus

PÅLEGG: – Boreal har orientert oss om at de jobber med feilsøking. Vi har gitt rederiet et pålegg om å ligge til kai inntil problemet er løst, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet. 

Foto: Thomas Halleland / NRK

Sjøfartsdirektoratet ser alvorlig på hendelsen og har i dag utstedt et midlertidig pålegg om ferdselsforbud for de to hurtigbåtene inntil feilen er funnet og utbedret.

– Det er alltid alvorlig når man avdekker feil som kan utgjøre en risiko for sikkerheten, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet.

Når feilen er funnet må Boreal sende en rapport til Sjøfartsdirektoratet hvor de skisserer hvilke tiltak som må iverksettes for å utbedre feilen, ifølge Aarhus.

Det satt inn reservefartøy for å betjene båtruta Nordlandseksrepressen mellom Sandnessjøen og Svolvær. Hurtigbåten«Jernøy» går i ruta fra Bodø og sørover til Helgeland. I nordruta er det hurtuigbåten «Nordic Lady» som trafikkerer Bodø-Svolvær.