Nye bøter til Mo industripark

Mo industripark lager fortsatt flimmer på strømnettet på Helgeland. Nå må de ut med millionbeløp i bøter.

Mo industripark
Foto: NRK / NRK

Mo industripark må i år betale 3,3 millioner kroner til NVE.

I tillegg blir de nå bøtelagt med 175 000 kroner per uke for flimmer på strømnettet.

Fundia må betale til tross for at de mener en ny forbrenningsovn vil fjerne problemet.

Flimmer over grensa

Det sier fagansvarlig Nils Martin Espegren i Norges vassdrag og energidirektorat.

- Vi må forholde oss til realitetene i saken. De bryter et visst nivå som NVE har satt som grense og da må vi reagere.

Det er på grunn av stålovnen til Fundia armeringsstål på Mo strømkundene på Helgeland har flimmer på strømnettet. Etter å hatt betalingsamnesti siden 2005 må Mo industripark nå begynne å betale 175 000 kroner per uke flimmernivået overskrides.

Klarte ikke fristen

I tillegg må Mo industripark betale 3,3 millioner kroner til NVE. Det fordi de ikke har ordnet opp i flimmerproblemene innen fristen 1. januar 2007.

I høst fikk Fundia nye eiere, spanske Celsa group. Og selskapet planlegger et forvarmingsanlegg. Dette mener Fundia vil fjerne flimmerproblemene.

Anlegget ventes å være i drift i løpet av sommeren 2008. Likevel må selskapet betale bøter til NVE, sier Espegren.