Nye berdskapsterminaler

Innen utgangen av året kan flere nye beredskapsterminaler langs landets togstrekninger stå klare. Målet er at gods skal kunne lastes fra bane til vei flere steder i tilfelle ras og andre ødeleggelser. Langs Nordlandsbanen blir det terminal i Mosjøen og i Mo i Rana. I tillegg skal depotområdet på Fauske på Nordlandsbanen utvides. (NTB)

Agenda-tog på Mosjøen stasjon
Foto: Morten Eriksen