Ny studie: Byene tjener mest på tørrfisken

Forskere har sett nærmere på hva den nordnorske tørrfisken betyr i dag. De ble overrasket over å se at det er de norske storbyene som profitterer mest.

Tørrfiskproduksjon på Røst, Glea

Produksjon av tørrfisk har lange tradisjoner i nord. Her fra Glea på Røst.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

OPPDATERT 18. SEPTEMBER: Nofima har kontaktet NRK. De opplyser om at i tallene som først ble presentert, har feil by kommet på toppen av statistikken.

Det er Tromsø som topper sysselsettingseffekten med 540 arbeidsplasser i 2017. Tett etterfulgt av Bergen med 415. Oslo er på fjerdeplass med 254, og Stavanger nummer fire med 235 arbeidsplasser som springer ut fra salt og tørrfiskproduksjon.

En gang betød tørrfisken veldig mye for økonomien her til lands.

Ifølge biskop Tor Singsaas er Nidarosdomen i stor grad bygget med tørrfiskpenger. Det samme er Bryggen i Bergen.

Bergen ble et av Nord-Europas største handelssentre på 1000-tallet takket være tørrfisken.

I Nord-Norge står tradisjonene den dag i dag sterkt, og har fremdeles stor økonomisk betydning. Også nasjonalt.

Nøyaktig hvor stor betydning er noe forskere ved NOFIMA er i gang med å finne ut av.

Ser på salt- og tørrfisk

Forskningsinstituttet gjør nemlig nå en såkalt ringvirkningsanalyse.

Her er både tørrfisk- og saltfisknæringa gjenstand for forskning.

Seniorforsker Roy Robertsen ved NOFIMA forklarer:

– Det vi egentlig gjør er å måle ringvirkninger av selve næringa. Det vil si verdiskaping, sysselsetting, effekter som følge av innkjøp av varer og tjenester og så videre.

– Slik får vi et bilde av hva næringa betyr i dag, sier Robertsen til NRK.

– Overraskende

Det NOFIMA har funnet ut, er at tørrfisknæringa isolert sett ikke har flere enn 500 ansatte direkte. Samtidig har denne næringa alene en verdiskaping på 1,5 milliarder kroner i året.

Altså en verdiskaping på vel tre millioner per direkte ansatt.

Noe overraskende fant de at det er de norske storbyene Stavanger og Oslo som profitterer mest på fiskeproduksjonen når det kommer til sysselsetting.

Luftfoto fra Røst

Her på Røst har tørrfisken lange tradisjoner.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Og det med god margin. Det var litt overraskende, sier Robertsen.

– Hva skyldes det?

– Næringa kjøper jo inn varer og tjenester. Når vi måler effektene av de innkjøpene som tørrfisknæringa eksplisitt gjør, så ser vi at det genererer 2250 ansatte.

Det er Tromsø som topper sysselsettingseffekten med 540 arbeidsplasser i 2017. Tett etterfulgt av Bergen med 415.

Oslo er på fjerdeplass med 254, og Stavanger nummer fire med 235 arbeidsplasser som springer ut fra salt og tørrfiskproduksjon.

Den samlede verdiskapingen for både salt- og tørrfisk ligger på 730 millioner, mens den indirekte verdiskapingseffekten ligger på hele 2,3 milliarder.

Totalt skaper næringene 4300 arbeidsplasser.

– Byene har betydelige sysselsettingseffekter gjennom kjøp av varer og tjenester, sier Roy Robertsen.

– Tørrfisken bygde landet

Daglig leder Hartvig Magnus Sverdrup ved H. Sverdrup AS i Reine blir overrasket når han hører tallene NOFIMA har kommet fram til.

Bedriften har produsert tørrfisk siden 1874. De omsatte i fjor for 61 millioner, vel 60 prosent av dette knyttet til tørrfisken spesielt.

– Jeg har ikke reflektert så mye over det. Men det er klart at det er hyggelig at det vi gjør her oppe får ringvirkninger lenger sør. Vi skal ikke glemme at det var tørrfisken som bygde landet, sier han til NRK.

Han forteller at det i senere år har blitt tøffere konkurranse om råstoffet om vinteren. Ferskfiskordninga har gjort at mer av fisken landes i Finnmark, forteller han.

Roy Robertsen i NOFIMA håper kunnskapen de kommer fram til, vil gjøre politikerne i stand til å gjøre bedre beslutninger.

– Det er ikke noe alle vet, at våre største byer får en viktig sysselsettingseffekt av tradisjonelle næringer. Det må politikerne ha i bakhodet når ressurser fordeles.

Tørrfiskfjell

Den samlede verdiskapingen for både salt- og tørrfisk ligger på 730 millioner. Her på Røst.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK