Ny status i dødsulykke

Den foreløpige undersøkelsen av dødsulykken i Saksenviktunnelen tyder på at det er personbilen som har kommet over i motgående kjørefelt og truffet front mot front med traileren som var på tur nordover. Spor indikerer at trailersjåføren har forsøkt å gjøre unnamanøver. På bakgrunn av dette mener politiet at trailersjåføren ikke har hatt mulighet til å unngå sammenstøt.