Siste dag på jobb for den nye forsvarssjefen

I dag hadde han siste dag som sjef ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). Nå venter stillingen som forsvarssjef for Haakon Bruun-Hanssen.

Harald Sunde og Haakon Bruun-Hanssen

Avtroppende forsvarssjef Harald Sunde (t.v.) takker sin etterfølger Haakon Bruun-Hanssen for innsatsen som sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

Foto: Emil Indsetviken / NRK

– Det er klart jeg ser fram til å gå over i jobben som forsvarssjef. Det er et nytt sett med utfordringer som møter meg, sier Bruun-Hanssen til NRK.no.

Han skal i tiden som kommer ha nåværende forsvarssjef Harald Sunde som mentor. Den endelige datoen for når han tar over er foreløpig ikke satt.

– Forlater spennende jobb

Bruun-Hanssen kom fra jobben som nestkommanderende for to år siden og har siden da ledet hovedkvarteret.

– Det har vært en svært spennende og utfordrende stilling. Forsvarets operative hovedkvarter er engasjert i all operativ virksomhet som det norske forsvaret er involvert i, enten det er her hjemme eller i utlandet. Det blir lange dager og svært mange funksjoner man skal følge med på og det er svært mange utfordringer i de operasjonene vi deltar i.

– Det er slik i Forsvaret at vi bytter jobb med jevne mellomrom, og jeg har mange gode kolleger jeg kjenner godt.

Gir roret til sin nestkommanderende

Morten Haga Lunde

Generalmajor Morten Haga Lunde overtar for Haakon Bruun-Hanssen som ny sjef ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Foto: Emil Indsetviken / NRK

I dag ble jobbskiftet markert på Bodin Leir i Bodø. Men det er ikke bare Bruun-Hanssen som skal over i ny stilling. Han overlater samtidig jobben som sjef ved FOH til Morten Haga Lunde.

Også denne gangen er det den nestkommanderende som rykker opp et hakk, og Bruun-Hanssen mener overlater jobben i trygge hender.

– Morten Haga Lunde har vært ved hovedkvarteret i snart tre år og gjort en utmerket jobb som min nestkommanderende. Han har kompetansen, ferdighetene og han kjenner personellet svært godt. Jeg tror overgangen vil gå veldig greit, men det vil alltid være en utfordring for en ny sjef.

Haga Lunde er 52 år gammel og har vært generalmajor siden 2006. Han har de siste tre årene vært nestkommanderende/stabssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), og har en lang karriere blant annet i Luftforsvarsstaben bak seg.

Viseadmiral Haakon Bruun-Hanssen blir ny forsvarssjef. Harald Sunde går av i slutten av året. Bruun-Hanssen blei utnemd i Kongen i statsråd fredag 21. juni. Han er tidlegare ubåt-kaptein og er no sjef for Forsvarets operative hovudkvarter (FOH) i Bodø.

Haakon Bruun-Hanssen ny forsvarssjef