Ny rapport: Over halvparten av Europas trær risikerer å bli utryddet

Europas trær står i fare for å bli utryddet av byutvikling, hogst, sykdommer og forurensning. Det konkluderer forskerne bak den nye europeiske rødlista for trær.

Skog

SKOGEN: Av Norges 2355 truede arter lever 1122, nær 50 prosent, utelukkende eller delvis i skog, ifølge Artsdatabanken.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

I en rapport fra The International Union for the Conservation of Nature slås det fast at 58 prosent av Europas stedegne tresorter er truet, mens 15 prosent av dem er kritisk truet.

Med stedegen menes trær som kun finnes på et lite geografisk område.

Årsaken til at forskerne nå slår alarm handler ikke bare om klimaendringer. Byutvikling, hogst og innføring av nye arter er viktige trusler som forårsaker nedgang hos treslag over hele Europa.

Da rapporten ble lagt fram i Sveits denne uka, kalte leder Craig Hilton-Taylor i IUCNs rødlisteenhet funnene for alarmerende.

– Trær er essensielle for livet på jorden. Europeiske trær er en kilde til mat og husly for utallige dyrearter, og spiller en viktig økonomisk rolle. Vi må alle jobbe sammen for å sikre deres overlevelse.

– Ganske voldsomt

Anne Sverdrup-Thygeson

Anne Sverdrup-Thygeson er professor i bevaringsbiologi ved NMBU og vitenskapelig rådgiver i NINA.

Foto: Privat / NMBU

Anne Sverdrup-Thygeson, som er professor i bevaringsbiologi ved NMBU er overrasket over funnene på den nye europeiske rødlista for trær.

– Det er ganske voldsomt at 40 prosent av trærne som finnes naturlig i Europa er rødlistet. Og av de trærne som kun vokser i Europa er nær 60 prosent på lista.

Trærne er grunnlag for mye av livet på jorden, og forskerne i IUCN peker ikke først og fremst på klimaendringer som den store trusselen.

– Vi er jo bare i startfasen av å se effektene av klimaendring. Det er arealendringer som truer ni av ti arter på den norske rødlista. Slik er det nok i Europa også, sier Sverdrup-Thygeson.

Samtidig gjør vi mange ting med kloden vår på en gang, som påvirker negativt. Artene klarer ikke å henge med i utviklingen.

– Naturkrisen og klimakrisen er to sider av samme sak. Det er viktig å ta vare på trærne våre. De gjør alt fra å rense luft og vann, gir oss mat og medisiner, produserer oksygen, gir skygge og er levested for mengder av andre organismer.

Dette treet finnes det bare 100 av i hele verden

Nordlandsasal

Dette treet finnes det bare 100 av i hele verden. Ingen vet hvorfor dette treet kun vokser på en liten flekk i Bindal, og nå er det i ferd med å dø ut.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Skogbiolog og treekspert Arnodd Håpnes sier at situasjonen er langt mer kritisk i Europa enn i Norge.

– Fordi vi bor så langt mot nord, har vi bare 38 viltvoksende treslag i Norge. I Europa er det mye større variasjon i artsmangfoldet. Der er det langt flere treslag som er nisjetilpasset. Derfor slås det nå alarm, sier Håpnes.

Likevel står flere tresorter i fare for å forsvinne også i Norge.

Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet

– Situasjonen er ikke fullt så kritisk i Norge. Men vi må ha en god forvaltning. De treslagene som allerede er truet kan forsvinne raskt, sier biolog Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet. 

Foto: Naturvernforbundet

Mest utsatt er nordlandsasalen. Det finnes bare 100 eksemplarer av dette sjeldne treet, Ingen vet hvorfor dette treet kun vokser på en liten flekk i Bindal lengst sør i Nordland, og nå er det i ferd med å dø ut.

– Også ask og alm er i faresonen. De er begge rødlistet og trues av fremmede sopparter som effektivt dreper trærne. Dersom klimaendringene intensiverer dette fenomenet, kan det bli kritisk for disse treslagene, sier skogbiologen.

Ti milliarder trær i Norge

Mye hvitveis i skogen.

Omtrent 60 prosent av Norges cirka 44.000 kjente arter befinner seg i skogene våre.

Foto: vaarkokkinne via Instagram

For 10.000–12.000 år siden fantes det ikke trær i Norge. Da var det aller meste av landet var dekket av is. I dag er om lag det rundt ti milliarder trær i Norge.

Det tilsvarer 38 prosent av kongeriket, ifølge Arnodd Håpnes.

– De fleste av oss som bor i Norge har et forhold til trær og skog. Derfor vil det merkes dersom trærne våre og skogene våre forsvinner, sier han.