Hopp til innhold

Ny rapport: Klimaendringer gir trekkfugler vesentlig lengre trekkvei

«Alle fugler små, de er kommet nu tilbake.» Men de bruker lengre tid på trekket, og det kan få alvorlige konsekvenser for trekkfuglene.

Svarthvit fluesnapper

Svarthvit fluensnapper er en av fuglene som kan få problemer med klimaendringene.

Foto: John Øystein Berg

CO₂ i atmosfæren
421 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

Kloden blir varmere, og det har ikke vært mindre is i Arktis på minst 1500 år. Også for våre fjærkledde venner får klimaendringene store følger. Det slår en ny rapport fra The Royal Society fast.

Særlig går klimaendringene utover de nordlige og arktiske fugleartene, som kan måtte belage seg på lengre reisevei når de skal trekke sørover.

– Vi er spesielt bekymret for dem som allerede er tilpasset et arktisk klima. Når det blir varmere, kan de få sine leveområder innskrumpet, sier Martin Eggen, naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening.

Fuglene har tilpasset seg den artiske natur i tusenvis av år. Når sånne området forandres, blir forholdene mindre optimale for fuglene.

– Disse fuglene har tilpasset seg en viss type insekter, matressurser og kort vegetasjon. Når dette forandres, må de flytte. Den nye rapporten har sett på forholdene til 77 fuglearter som hekker i Europa og trekker til Afrika. Den viser at flere av fugleartene får lengre trekkvei innen 2070, forklarer Eggen.

Går utover hekkesesongen

Lengre trekkveier gir mindre tid til andre viktige gjøremål, som å hekke eller samle mat. De fleste arktiske fugleartene har allerede en svært begrenset hekkesesong.

– Fuglene er som deg og meg. De trenger å ta vare på helsa og forberede seg til krevende ting. Dersom vinduet for hekking blir mindre, blir fuglene også mer sårbare for dårlige forhold i hekkesesongen, sier han.

Martin Eggen fra NOF

Martin Eggen er bekymret for hvordan de nordlige trekkfuglene takler klimaendringene.

Foto: Norsk Ornitologisk Forening

Som oss mennesker trenger også fuglene pause når det tar på som verst. I dag har de fleste trekkfuglene bare et par pauser på den lange ferden fra Norden til Afrika. Hvis trekkveien økes, må naturligvis også antall pauser på turen økes.

– En tredjedel av de artene forskerne har sett på må ta ett ekstra stopp. Det vil nok gjøre at hele trekket tar opptil to uker lengre tid, sier Eggen.

– Kombinasjonen er dramatisk

Eggen utdyper videre at det kan være vanskeligere for fuglene å legge nye egg dersom det første forsøket går galt.

Dobbeltbekkasin

Dobbeltbekkasinen gjør unna turen fra Norge til Etipia på mellom to til fire døgn. Reisetiden kan bli enda lenger i fremtiden.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Fuglene kan bli overrasket av dårlig vær og få både egg og unger nedfrosset og ødelagt. Hvis tiden de har til rådighet blir kortere, vil det oftere føre til at de ikke får frem unger og nye generasjoner, sier han.

Det er ikke bare er de globale klimaendringene som truer trekkfuglene. Vi bygger ned naturen, og det skaper uro blant fuglene.

– Det vil skape en ekstra sårbarhet for fuglene. Kombinasjonen av klimaendringer og nedbygging av naturen er dramatisk for fuglene, avslutter han.

Rapporten konkluderer med at større reiseavstander og økt reisetid potensielt kan føre til at fuglebestandene går ned.