Hopp til innhold

Norge trenger flere som Maja (23): Etterslepet er på 3200 milliarder

Etterslepet på ting som vei, bane og avløp er enormt, ifølge ny rapport. Dermed vil kompetansen til unge som Maja (23) bli stadig viktigere.

Maja Talin Skjærvik spordrift, jernbane, arbeider

Maja Talin Skjærvik er banemontør i Spordrift AS. Hun synes det er godt å høre at kompetansen hennes og andre håndverkere vil være mer etterspurt i årene fremover.

Foto: Spordrift AS

– Det er skremmende tall, det er jo mye penger. Det er jo bra at det i alle fall sikrer jobb til folk, sier Maja Talin Skjærvik (23).

Hun har jobbet som banemontør i Spordrift AS i Mo i Rana siden 2015. Like etter videregående gikk hun ut i fast jobb.

Det er ingen selvfølge at jernbanesporet mellom Trondheim og Bodø er feilfrie til enhver tid. Skjærvik sier jobben de gjør er avgjørende.

– Det er jo sånn vi får mat, varer og fisk sendt. Vi er avhengig av det for at samfunnet skal fungere, sier hun.

Jobben Maja gjør blir bare viktigere og viktigere. En ny rapport viser nemlig at unge håndverkere får mer enn nok å gjøre i tiden fremover.

3200 milliarder kroner. Det koster etterslepet Norge må ta fikse bygg, veier og andre ting i det offentlige rom.

– Tilstanden på Norge i dag er variert. På noen områder er det kritisk, sier Liv Kari Skudal Hansteen. Hun er daglig leder i Rådgivende ingeniørers forening (RIF).

Oversvømmelse Kotsøy

EN AV MANGE UTFORDRINGER: Oversvømmelser, slik som denne på Kotsøy, bidrar til å fremskynde forfallet på norske bygg og infrastruktur.

Foto: Henrik Sundgård

Trenger alle hender

Onsdag la RIF frem rapporten «State of the nation – Norges tilstand 2021».

De har sett på hvordan tilstanden er på offentlige bygg, veier, jernbane og slike ting i Norge per i dag.

Hansteen i RIF mener det er flere ting som må gjøres for å snu utviklingen på offentlige eiendommer.

– Dette må bli en del av den politiske debatten. Og vi må se på hvordan vi bruker pengene på vedlikehold krone for krone, sier hun.

Og det er der Liv Kari Skudal Hansteen mener unge er en kjemperessurs.

LIV KARI SKUDAL HANSTEEN

MYE Å TA TAK I: Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende ingeniørers forening ser at det er mye som må fikses av de offentlige byggene, veiene og anleggene i Norge.

Foto: Nicolas Tourrenc

– I disse tider spør de unge seg gjerne om de har jobb i fremtiden. Her er veldig mye jobb å gjøre. Og vi har behov for alle. Vi trenger både dem som vil ta doktorgrader, og de som liker praktisk arbeid.

Klimaendringer gjør vondt verre

Det er spesielt klimaendringene som gjør situasjonen verre, mener Hansteen.

– Klimaendringene har vært brutale. Ingenting blir ødelagt så raskt som ting som er dårlig vedlikeholdt og ikke er bygget robust nok. Økningen i ekstremvær vi har hatt de siste årene, fører til større ødeleggelser på bygg, anlegg og infrastruktur, sier hun videre.

Akkurat klimaet kan også banemontør Maja Talin Skjærvik.

Maja Talin Skjærvik (th) spordrift, jernbane, arbeider, banemontør. mo i Rana. Martine Bratt
Foto: Spordrift AS

Hun skulle gjerne sett flere, og først og fremst flere jenter som søker seg inn til jobben. I dag er de to banemontører i hennes avdeling.

– Jeg har en arbeidsplass der det er plass til alle, men vi er ikke nok jenter, så det må gjerne komme flere, sier hun.

I rapporten har RIF kategorisert de forskjellige sektorene med et pilsystem.

Grønn pil tyder på at fremtidsutsiktene ser lyse ut og at ting begynner å bli bedre. Gul pil tyder på at ting kommer til å forholde seg på dagens nivå hvis ikke det gjøres mer. Rød pil betyr at utviklingen går feil vei, hvis ikke det blir satset mer i disse sektorene.

Mørkest er utsiktene for fylkesveier og kommunale veier:

Oversikten over etterslep

LISTA: Her er oversikten over status for de offentlige bygg, anlegg og infrastruktur per 2021.

Foto: Rådgivende Ingeniørers Forening