Hopp til innhold

Ny rapport: Eldre vil ta ansvar for egen bolig

Et stort flertall av seniorer vil ikke bo på sykehjem selv om de blir pleietrengende. Dessuten mener kun 12 prosent at det kun er samfunnets ansvar å sikre at eldre får tilpasset bolig dersom de trenger det.

– Svaret er oppløftende for hvordan man skal løse utfordringene framover, sier forskningsleder Hans-Christian Sandlie ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA på Oslo Met til Kommunal Rapport.

NOVA legger snart fram en undersøkelse om hvordan eldre bor, og hvordan de ønsker å bo.

6 prosent av 80-85 åringer, som aldri har flyttet før og som har svart på en undersøkelse i regi av NOVA, sier at de vil flytte til sykehjem hvis de blir pleietrengende.

48 prosent sier at de vil bo hjemme.