NRK Meny
Normal

Ny rapport viser nedgang i flere småviltbestander

Rype, hare og ærfugl er bare tre av artene som de siste årene har hatt en negativ bestandsutvikling, ifølge en ny rapport som Miljødirektoratet har fått på bordet. – For noen arter har det utviklet seg en bekymring, sier forsker.

Rypa går gode tider i møte.

For rype har man registrert bestandsnedgang på mer enn 30 prosent over de siste 10 årene, skriver Miljødirektoratet på sine nettsider.

Foto: Bjørnar Hansen

Det er Norsk institutt for naturforskning (NINA) som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Miljødirektoratet. Bakgrunnen er at direktoratet skal revidere jakttidsbestemmelsene i 2017, og ønsker et så godt kunnskapsgrunnlag som mulig.

Ifølge rapporten er det generelt registrert en nedgang hos mange av de jaktbare småviltartene – deriblant rype, hare og ærfugl. Rypa har for eksempel hatt en registrert bestandsnedgang på mer enn 30 prosent over de siste 10 år.

– Det er nok ulike årsaker til dette, blant annet klima. Jakt kan også ha vært en medvirkende årsak, sier seniorrådgiver Erik Lund i Miljødirektoratet til NRK.

Han forteller at det er stor variasjon, alt etter hvor i landet man befinner seg. Totalt 16 pattedyr og 37 fugler er vurdert av NINA.

Grunn til bekymring

Arne Follestad hos NINA er en av forskerne bak rapporten. Han forteller at det blant de jaktbare småviltartene er en generell tendens at mange av artene har gått tilbake. Noen få, som for eksempel grågåsa, har hatt en positiv bestandsutvikling – til stor frustrasjon for bøndene, som i tilfellet med grågåsa opplever at det påføres en del beiteskader.

Forsker Arne Follestad i NINA

Forsker Arne Follestad i NINA jobber mest med sjøfugl.

Foto: Norsk Institutt for Naturforskning

– Selv har jeg jobbet mest med ærfugl, og der ser man for eksempel at det i Vega bare er to-tre prosent igjen av den bestanden av ærfugl som man hadde for 100 år siden, sier Follestad.

I de fem fylkene som har jakttid på ærfugl, er bestanden imidlertid mer stabil, men Follestad påpeker at det kan være vanskelig å tolke totalbestanden fordi det kan være en utveksling av dyr mellom de nordiske landene.

– Er det grunn til bekymring?

– For noen arter har det utviklet seg en bekymring. Bekymringen ligger mest at vi ikke kjenner årsaken til at en del av artene har gått tilbake i antall, noe som gjør det vanskelig å sette inn nødvendige mottiltak.

Havnet på rødlista

Rapporten fra NINA blir et viktig grunnlag når Miljødirektoratet skal revidere de sentrale jakttidsbestemmelsene for perioden 2017–2022. Det vil si hvilke arter det kan jaktes på i Norge, og i hvilke tidsrom det er anledning til å gjennomføre jakt på de enkelte artene.

Flere av de jaktbare småviltartene havnet på Artsdatabankens rødliste over arter som kan ha en risiko for å dø ut fra Norge da ny liste ble lansert i fjor høst, skriver direktoratet på sine nettsider.

– Rødlista vil nok bli et av temaene, men hvilket utslag det får, er det for tidlig å si noe om, sier seniorrådgiver Erik Lund hos Miljødirektoratet.