– Fantastisk å få berøre livene til millioner av mennesker hver eneste dag

Markedssjef i Norges sjømatråd er i ekstase etter rekordmåned for norsk sjømat.

Mette-Marit selger laks

SELGER NORSK FISK: Kronprinsparet var på plass i Jakarta i fjor for å selge norsk laks. Her deler Mette Marit ut smaksprøver på Hotel Shangri-La.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Verden etterspør stadig mer sjømat, noe Norge drar stor nytte av. Ikke minst fordi markedet verdsetter norsk sjømat veldig høyt, forteller markedssjef for laks og ørret i Norges sjømatråd, Bjørn Erik Stabell, til NRK.

Han viser til egne tall som slår fast at det hittil i år er eksportert sjømat for 48,4 milliarder kroner, noe som er en økning på 15 prosent - eller hele 6,3 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Dette er en veldig fin manifestasjon på at norsk sjømat står sterkt i de ulike markedene i verden, sier Stabell.

Høyeste toppnotering for en enkelt måned

Bare i oktober ble det eksportert laks for hele 4,2 milliarder kroner, noe som er en toppnotering for en enkelt måned.

Sammenlignet med samme måned i fjor, er oppgangen på hele 60 prosent, eller 1,6 milliarder kroner.

– Hver dag spises rundt 38 millioner måltider med norsk sjømat rundt omkring i verden. Jeg synes det er fantastisk å få berøre livene til mennesker over hele kloden hver dag, fortsetter Stabell.

Frankrike, Polen og Russland er de største kjøperne av laks fra Norge. Markedssjefen er imidlertid ikke redd for at markedet snart når et metningspunkt.

– Det skjer mye interessant i markedene for tiden. I Asia er middelklassen i stor fremvekst, noe som vil generere økende etterspørsel i tiden som kommer. I tillegg blir vi stadig flere mennesker på denne planeten. Så jeg tror det er stort potensial for sjømat fra Norge også i fremtiden, sier han.

– Skyldes tre forhold

Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd, forteller at den sterke sjømateksporten i hovedsak skyldes tre forhold.

– Dette er at etterspørselen etter laks øker raskere enn produksjonen, hvilket fører til en høy laksepris. Det andre er at havbruksnæringen solgte en større mengde laks i oktober enn tilsvarende måned i fjor. Det siste forholdet er at eksporten av makrell til Asia øker i oktober.

Ørreteksporten økte med 51 prosent eller 88 millioner kroner til totalt 262 millioner kroner i oktober. Hittil i år er det eksportert ørret for 1,9 milliarder kroner.

Det er en økning på 469 millioner kroner i forhold til 2012. Største kjøpere av ørret fra Norge er Russland og Hviterussland.

Opp for makrell, ned for sild

Makrelleksporten økte med 306 millioner kroner,eller 33 prosent, til totalt 1,2 milliarder kroner.

Hittil i år er makrelleksporten redusert med 154 millioner kroner til totalt 2,3 milliarder kroner. For makrell er det Kina og Japan som er de viktigste kjøperlandene. Eksporten av sild endte på 312 millioner kroner i oktober. Det er en nedgang på 9 prosent eller 31 millioner kroner.

Hittil i år er det eksportert sild for 2,1 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 1,1 milliard kroner eller 33 prosent. Russland og Tyskland er de største markedene for sild.

Ned for klippfisk, opp for saltfisk

Klippfiskeksporten falt med 198 millioner kroner i september til en samlet verdi på 346 millioner kroner.

Eksporten fordeler seg med 194 millioner kroner på torsk, 118 millioner på sei, mens de resterende fordeler seg på lange, brosme og annen hvitfisk. Det største klippfiskmarkedet for torsk er Portugal, mens Brasil er det viktigste markedet for klippfisk av sei.

Eksporten av saltfisk, inkludert filet, endte på totalt 56 millioner kroner som er en økning på 21 millioner kroner. 43 millioner kroner av dette er torsk, 7 millioner kroner er lange og 4,5 millioner er brosme. Portugal er det største markedet for saltfisk.

Eksporten av fersk torsk fra fiskeri, inkludert filet, økte med 2,5 millioner kroner i oktober til en total eksportverdi på 38 millioner kroner. I oktober økte eksporten av fryst torsk, inkludert filet, med 77 millioner kroner til totalt 185 millioner kroner.