Hopp til innhold

Ny nedtur for oljeindustrien i Nordland – skaper få arbeidsplasser

Mens det har vært tidenes oljeår i Finnmark, så er det langt mindre å hente for bedriftene i Nordland, viser ny rapport.

Illustrasjonsfoto

Mer oljeaktivitet i Nordland har ikke gitt de ønskede ringvirkningene. Her fra Lofoten.

Foto: Nordahl, Aleksander / NTB scanpix

Aldri før har olje- og gassaktiviteten i Finnmark gått bedre. Bedriftene i Finnmark leverte i fjor for første gang tjenester for over to milliarder kroner.

Det viser en fersk rapport fra Kunnskapsparken, som blir lagt fram under oljekonferansen ONS i Stavanger i dag.

Utvinningen fra to gassfelt i Barentshavet, som blir ført i land på Melkøya, ga i fjor rekordleveranser for lokale bedrifter i Hammerfest.

Det er direktør Kjell Giæver i Petro Arctic, en interesseorganisasjon for bedrifter som leverer til olje- og gassbransjen, godt fornøyd med.

– Det er imponerende, og bare starten. Nå er to felt i drift. Tenk dere hvordan det vil se ut etter hvert som flere og flere felt kommer i drift, sier Giæver.

Men rapporten forteller samtidig en helt annen historie om Nordland.

Dårlige tider i Nordland

Her har leveransene til olje- og gassnæringen falt dramatisk siden 2014, og er de svakeste for bedriftene her på mange år.

2017 ble det første året hvor Nordlandsbedriftene hadde leveranser for mindre enn én milliard kroner.

Rapporten beskriver fallet i Nordland som dramatisk sammenlignet med toppåret 2014, hvor fylket hadde leveranser for mer enn 2,8 milliarder kroner.

Fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø fra KrF, er bekymret.

Ikke mye drahjelp å få

Hun tror utviklingen i Nordland kan gjøre det enda vanskeligere å oppnå politisk flertall for å konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja for oljevirksomhet.

– Jeg mener det helt klart har en betydning. Det frister ikke akkurat å gå inn med ny aktivitet i et særlig sårbart område, når vi ser at det er såpass lite ringvirkninger igjen.

Ingelin Noresjø (Krf)

Fylkesråd Ingelin Noresjø (KrF) forteller at nedgangen i petroleumsnæringen delvis blir oppveid av oppgangen i andre næringer. Noe hun mener vitner om omstillingsdyktige og kompetente leverandører i Nordland.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Faktum er at vi er tilbake på 2010-nivå med tanke leveranser til olje- og gassnæringa. Det til tross for at vi i 2010 bare hadde ett felt som var i drift utenfor kysten i Nordland, mens vi nå snart har tre felt som er i drift.

Styreleder i NHO Nordland og administrerende direktør i Mo Industripark, Arve Ulriksen, har lenge støttet en konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen.

Men medgir at det ikke er mye drahjelp å få fra denne rapporten.

– Vi trenger ringvirkninger, ellers blir det vanskelig å få til en positiv stemning rundt olje- og gassaktivitet i fylket vårt.

Spår videre vekst

Antallet utførte årsverk som ble levert fra bedrifter i Nordland og Troms til olje- og gassindustrien falt i fjor med mellom 15 og 20 prosent i begge fylkene.

Samlet sett økte likevel leveransene fra nordnorske bedrifter til olje- og gassnæringa i fjor med 15 prosent, takket være aktiviteten i Hammerfest.

Kjell Giæver i Petro Arctic spår videre vekst, til tross for nedturen i Nordland.

– Jeg er veldig glad for at næringslivet i nord og våre medlemsbedrifter igjen viser muskler. Vi skal ha mer aktivitet for å få mer ringvirkninger, sier han.

Kjell Giæver

Kjell Giæver er godt fornøyd med utviklingen, totalt sett.

Foto: Liss Jacobsen / NRK