Ny leder i Nordland Akademi

Ingeborg Breines blir ny daglig leder i Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap.

Ingeborg Breines

NY SJEF: Ingeborg Breines blir ny daglig leder i Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap.

De siste fjorten årene har Breines jobbet i utlandet, blant annet som direktør og spesialrådgiver for UNESCO i Paris, Islamabad og Genéve.


På Onsdagsakademiet i Melbo Hovedgård 25. februar vil den nye lederen snakke om sitt arbeid i UNESCO, med spesielt fokus på utfordringene ved å bidra internasjonalt til å bygge fredskultur.

Fra Sigerfjord

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Organisasjonen jobber for å bidra til fred og sikkerhet ved å fremme samarbeid mellom nasjoner innen de fire fagområdene.

- Det er en spennende utfordring å få bruke mitt kulturelle og humanistiske engasjement i mitt eget nærmiljø, sier Breines, som opprinnelig kommer fra Sigerfjord i Vesterålen.

Hun starter som daglig leder i Nordland Akademi fra midten av mars, og det blir anledning å treffe henne på Melbu mellom 23. og 26. februar. Ingeborg Breines har tidligere holdt en rekke foredrag, skrevet artikler, redigert bøker og arrangert møter, konferanser, kurs og seminarer i inn- og utland.

Travel foredragsholder

Ingeborg Breines har tidligere holdt en rekke foredrag, skrevet artikler, redigert bøker og arrangert møter, konferanser, kurs og seminarer i inn- og utland.

Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap i samarbeid med Museum Nord som er arrangør for Onsdagsakademiet. Etter foredraget blir det en liten seanse der publikum kan gjøre seg kjent med den nye daglige lederen for Nordland Akademi.