Ny leder i nei til EU

I helgen avholdt Nordland Nei til EU årsmøte i Bodø, og nytt styre ble valgt. Vesterålingen Christian Torseth, nå bosatt i Mosjøen, ble valgt til ny leder. Han sier i en kommentar at organisasjonens viktigste fokus fremover vil bli kampen mot norsk medlemsskap i handelsavtalene TISA og TTIP. – Disse avtalene undergraver norsk selvstendighet, og vil frata oss muligheten til å innføre de lover vi ønsker, og å bestemme over offentlige tjenester selv, sier han.