Ny gruvedrift gir flere nye arbeidsplasser til Narvik

Fire år etter at forrige selskap gikk konkurs, åpnes de nordsvenske gruvene på nytt. Havnedirektøren i Narvik har stor tro på at de vil lykkes denne gangen.

Produktkontrollør, Emma Alldén

Produktkontrollør, Emma Alldén viser frem det hun mener er et meget etterspurt produkt av høy kvalitet. Jernmalmen de utvinner inneholder 69 prosent jern.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Det er fire år siden det kanadiske gruveselskapet Northland Resources gikk konkurs. Selskapet drev den gang gruvene i Pajala, som fraktet jernmalm inn til Narvik.

Konkursen gjorde at flere titalls personer mistet jobben i Narvik.

Men nå er det full fart i de nordsvenske gruvene igjen. Gruveselskapet Kaunis Iron er snart klar for malmeksport.

Plassjef, Åsa Allan

Gruveplass-sjef, Åsa Allan mener det ikke vil ta lang tid før jernmalmen kan fraktes inn til Narvik havn.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– I august begynner togene å rulle, og når vi har fylt opp våre lager i Narvik i september, håper vi at den første leveransen skal sendes ut, forteller gruveplass-sjef i Pajala, Åsa Allan.

Minst 15 nye arbeidsplasser

All utskipning av malm skal foregå over Narvik havn. I første omgang vil 15 få jobb med å laste båter og ta imot malmtog. Havnedirektøren i Narvik har stor tro på det nye selskapet i Pajala.

Havnedirektør i Narvik, Rune Arnøy
Foto: Mona Gingstad / NRK

– De har lært av feilene som ble gjort tidligere. De modifiserer og effektiviserer anlegget slik at de har lønnsom drift fra tidlig fase i utvinninga, sier havnedirektør, Rune Arnøy.

Før gruveselskapet Northland gikk konkurs i 2014 var planen at gruva skulle drives i minst 20 år til. Men et dramatisk fall i prisene på jernmalm gjorde at de måtte stoppe all drift.

Det nye gruveselskapet Kaunis Iron tror ikke de vil lide samme skjebne som de forrige gruveeierne.

Ny gruvedrift i Pajala

Da den forrige gruveeieren begjærte seg konkurs, sto det igjen anleggsmaskiner til en verdi av 230 millioner stille. Det har gjort det billigere for den nye eieren å starte opp driften.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Mener de utvinner et bedre produkt enn før

De ser for seg en god lønnsomhet og regner med de vil ha 300 ansatte i Pajala når driften går for fullt. Produktkontrollør, Emma Alldén mener at jernmalmen de utvinner holder såpass høy kvalitet at de slipper unna mye av svingningene i markedet.

– Malmen inneholder 69 prosent jern. Det gjør at vi får en veldig god pris siden den er såpass etterspurt, forklarer hun.

Dagens gruvefelt har malm for ti års drift, men like ved dagens gruver ligger et nytt felt som kan drives i om lag 20 år, ifølge Alldén.