Hopp til innhold

Staten skal bygge flyplass for staten, med statens penger – må be om lov

Staten vil gi penger til statseide Avinor for å bygge ny flyplass i Bodø. Men de må ut av landet for å be om lov.

Avinors oversiktsbilde av hvordan terminalen på nye Bodø lufthavn kan bli.

Bodø har store visjoner for byen. Arealene som frigjøres etter flyttingen av flyplassen, skal brukes til å lage en miljøvennlig og fortettet sentrum.

Foto: Avinor

Det går tiår mellom hver gang det bygges ny flyplass i Norge.

I løpet av de neste årene, vil det etter planen bygges to i Nordland alene.

Én av dem ligger i Bodø, hvor i underkant av 7 milliarder kroner skal sørge for at flystripen i Bodø skal flyttes 900 meter.

Men det er ikke bare for staten å gi penger til statseide Avinor.

For det setter EØS-avtalen en stopper for.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap)

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård kan ikke gi penger til Avinor uten godkjenning fra ESA.

Foto: Remi Sagen / NRK

Fjerna 200 millioner med et pennestrøk

Torsdag la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett.

Her hadde de strøket 200 millioner kroner fra flyplassprosjektet, nettopp på grunn av EØS-regelverket.

Pengene skulle gå til Avinor og brukes til planlegging.

– Det er en komplisert finansieringsmodell. Da må vi være veldig trygge på at dette er innenfor EØS-regelverket, forklarer samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til NRK.

Les også: Slik skal milliardprosjektet Ny by, ny flyplass i Bodø finansieres

Samferdselsminister John-Ivar Nygård og Ida Pinnerød feirer med kake for Ny by, Ny flyplass
Samferdselsminister John-Ivar Nygård og Ida Pinnerød feirer med kake for Ny by, Ny flyplass

Myndighetene har derfor startet prosessen med å få ESA til å gi tillatelse.

– Vi får ikke dette avklart før ut i neste år, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård til NRK.

Er i dialog

– Privat eller offentlig eierskap er ikke avgjørende. Støtte til næringsvirksomhet kan utgjøre statsstøtte også der eierskapet er offentlig.

Det sier Jarle Hetland. Han er kommunikasjonssjef i ESA. Han bekrefter at norske myndigheter har tatt kontakt med dem.

Finn Arnesen. Jusprofessor ved Uio og EØS-ekspert

Finn Arnesen er professor i Europa-rett ved Universitetet i Oslo.

Foto: Hilde Lillejord / UiS

Professor i Europa-rett ved Universitetet i Oslo, Finn Arnesen, er tydelig på at det er meldeplikt i denne saken.

EØS-avtalen forbyr i utgangspunktet støtte som kan påvirke handelen.

Planlagt støtte skal meldes til ESA, som tar stilling til om støtten rammes av forbudet, og om det i så fall skal gis dispensasjon.

– Konsekvensen av å ikke melde om en slik overføring, kan ESA kreve at midlene betales tilbake. Det ville vært kjipt for mottaker, sier Arnesen.

– Men kan ikke staten selv bestemme om de vil gi penger til seg selv?

– Nei. Når staten, eller selskaper kontrollert av staten, driver økonomisk aktivitet, har vi å gjøre med «foretak» slik dette uttrykket forstås i EØS-avtalen, sier han, og fortsetter:

Det ville vært det samme om pengene skulle bli gitt innad i staten, hvis den delen drev med økonomisk aktivitet.

Frykter det tar tid

Stein Sneve er politisk kommentator i Avisa Nordland. Han er klar på at dette ikke påvirker selve avgjørelsen om ny flyplass.

– At den kommer, er ganske garantert. Men jeg har vanskelig for å se for meg at Avinor vil forsere planleggingsprosessen før de får pengene fra staten, sier han.

Les også: Utsetter ny flyplass i Bodø med ett år: – Alvorlig økonomisk situasjon

Ny by ny flyplass
Ny by ny flyplass

Men at dette vil bety forsinkelser, ser han ikke bort fra.

– Avinor-sjefen har allerede sagt at 2027 ikke er et mål for Avinor. Jeg tror vi tidligst får en flyplass i drift fra 2029.

Stein Sneve, politisk kommentator i Avisa Nordland

Stein Sneve er politisk kommentator i Avisa Nordland. Han er forberedt på forsinkelser.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Avinor-sjef Abraham Foss sier til Avisa Nordland at det uansett er en helhet som må på plass før byggingen kan starte.

– I tillegg til positive endringer i finansieringen, som regjeringen foreslår, må vi få på plass endelige avtaler med både Bodø kommune og Forsvarsbygg. ESA må også godkjenne finansieringen, og vi må gjennomføre et omfattende samspill med entreprenøren som skal bygge, sier Foss.

Samferdselsminister Nygård er klar på at det ikke har praktisk betydning for prosjektet.

– Det er ingen ting som tilsier at man ikke kan fatte de nødvendige vedtakene å komme videre med prosjektet. Det er ikke en nyhet for Avinor eller oss som jobber med dette. Dette var planleggingsmidler, de skyves til 2023. Avinor forskutterer og jobber som planlagt med prosjektet, sier han.