NRK Meny
Normal

Ny E6 til 8 mrd: Nye tunneler, kortere reisetid og bro over Leirfjorden

Regjeringen anbefaler å bygge en helt ny E6 gjennom Sørfold i Nordland, med en prislapp på om lag åtte milliarder kroner. – Den den fineste julegaven vi kunne få i år, sier ordfører.

Tom Cato Karlsen, statssekretær i Samferdselsdep

Statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) kjører bil på Eg gjennom Sørfold i dag.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde

– Dette valget er helt i tråd med det vi ønsket. De som sitter med makta i Oslo nå har levert veldig godt. Vi er fornøyd med den jobben Frp har gjort.

Det sier Sørfold-ordfører Lars Evjenth (Ap), som hver dag kjører gjennom seks av de 16 beryktede Sørfold-tunnelene for å komme seg til og fra jobb.

10 nye tunneler

Vogntogsjåfører slaktet i vinter kvaliteten på E6 i Nordland etter at vogntog har sperret veien helt eller delvis 144 ganger på bare noen få måneder.

I februar i år anbefalte Statens vegvesen at det bygges helt ny E6 på den om lag 75 kilometer lange E6-strekningen Fauske–Mørsvikbotn i Nordland til en prislapp på mellom 7–9 milliarder kroner. Deretter er det gjennomført en ekstern kvalitetssikring og en høringsrunde.

– Regjeringen går for forslaget til Statens vegvesen om å bygge en helt ny E6-trasé. Det betyr at E6 mellom Fauske og Mørsvikbotn blir 11 kilometer kortere. og reisetiden mellom Fauske og Narvik blir 25 minutter kortere, sier statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) i Samferdselsdepartementet.

Det blir 10 helt nye tunneler og en nyopprustet tunnel. I tillegg skal det bygges to bruer, blant annet en hengebro mellom Leirfjorden på om lag 800 meter.

– Dette er en vei for framtida i Nord-Norge, sier Karlsen, som håper at det førstespadestikket kan settes i jorda i 2018.

Oppfyller tunnelkrav

Det foreligger både nasjonale og EU-baserte krav om fullverdig sikkerhetsutrustning i tunnelene innen 2019, og ti av de 16 tunnelene på strekningen tilfredsstiller ikke dagens veinormal. «Gruvesjakter», kaller yrkessjåførene de 16 trange, smale og mørke tunnelene på E6 nord for Fauske.

Regjeringens anbefaling innebærer at kravene til tunnelsikring sikres. Regnestykket til Statens vegvesen viste imidlertid at dette veiprosjektet ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

(artikkelen fortsetter under)

Megården Den nye vegen blir kortere enn dagens E6. Blant annet kuttes flere kilometer ved å legge en

Den nye vegen blir kortere enn dagens E6. Blant annet kuttes flere kilometer ved å legge en bru fra Megården over Tørfjorden.

Foto: Statens vegvesen

Det er Stortinget som til syvende og sist tar den endelige avgjørelsen.

– Om pengene blir bevilget får vi først i 2017. Da vet man om prosjektet kommer inn på Nasjonal transportplan for 2018-2027, sier Tom Cato Karlsen.

Ny E6 i Sørfold: Ny bru over Leirfjorden

Det anbefales å bygge en hengebro mellom Leirfjorden på om lag 800 meter

Foto: Statens vegvesen

Blir 90-sone

Det blir tilrettelagt for 90 kilometers hastighet på denne delen av E6.

Dagens reisetid på strekningen er om lag 66 minutter for personbiler og 73 minutter for tyngre kjøretøy. Det geografiske området er preget av høye fjell og fjorder, noe som gir klare begrensninger for veibygging.

Ved stenging av tunneler i området er omkjøring gjennom Sverige i realiteten eneste alternativ, hvilket medfører opp mot 11 timer lengre reisetid. Etter at den nye traseen er ferdig bygget vil omkjøring kun bety ca. 10 minutter økt reiselengde.

Den svenske yrkessjåføren Robert Villadsen har sin første vinter på norske veier.

OPPGITT: Den svenske yrkessjåføren Robert Villadsen har sin første vinter på norske veier.

Bli med inn i en av 500 norske tunneler som ikke tilfredstiller EUs krav. Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6

Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6