Ny bjørn skutt fra helikopter i Nordland

For tredje gang på en måned er en bjørn skutt på vårsnø fra helikopter i Nordland. – Dette er en oppfølging av rovviltforliket, ifølge Statens Naturoppsyn

Bjørn skutt i Saltdal

Denne hannbjørnen på rundt 100 kilo ble skutt fra helikopter i natt.

Foto: SNO

Vegard Pedersen, Statens naturoppsyn

Vegard Pedersen i Statens naturoppsyn.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Geir Heggmo i SNO

Geir Heggmo i Statens naturoppsyn.

Foto: Ola Helness / NRK
Miljødirektoratet ga tillatelse til hastefelling da bjørnen var på vei inn i et område med mye rein.

– Vi fikk melding fra Statens naturoppsyn i dag tidlig om at en bjørn var skutt på Saltfjellet i natt, sier utmarkskonsulent Rune Berg til NRK.

Bjørnen var på vei inn i et område med mye rein så Miljødirektoratet gav hastefellingstillatelse, forklarer Berg.

Det var et jaktlag med Geir Heggmo i SNO som stod bak fellingen.

– Bjørnen ble skutt fra helikopter i klokken 02.00 i natt. Da hadde den allerede forskynt seg av reinkalver i området, sier Heggmo til NRK.

Bjørnen var en liten hannbjørn på omlag 100 kilo.

Tredje bjørn skutt i mai

Dette er den tredje bjørnen som skytes i Nordland i løpet av måneden.

8. mai ble en stor hannbjørn på 120 kilo skutt i Rana.

– Vi fikk oppdraget fra Miljødirektoratet i går og i dag lykkes vi med fellingen. Fellingen foregikk fra helikopter mens sporing ble gjort fra bakken med snøskuter, sier Vegard Pedersen i Statens Naturoppsyn (SNO).

Denne bjørnen ble skutt bare fire dager etter at en annen hannbjørn ble skutt fra helikopter nord i Skjørlegda i Vefsn kommune. Statens Naturoppsyn mente bjørnen hadde herjet i reinflokkene i Grane og Vefsn og det ble gitt ekstraordinær fellingstillatelse.

– Dette er en oppfølging av rovviltforliket fra 2011, der Stortinget kom med et ønske om en mer aktiv rovviltforvaltning og at vårjakt på bjørn skulle være et tiltak for å redusere tap av sau og rein på beite, sier Pedersen.

Siden 1. januar 2012 er det skutt 19 bjørner i Norge og siden 2008 er det skutt 74 bjørner.

– I Nordland er det vedtatt et bestandsmål på én årlig yngling av bjørn. Til nå har vi kun registrert hannbjørner. Det er ikke registrert ynglende bjørn, så bestandsmålet på bjørn er ikke oppnådd, sier Vegard Pedersen.

Naturvernforbundet: – Uetisk og uakseptabelt

Ifølge Naturvernforbundet har antall registrert bjørner i Norge gått ned fra 166 i 2010, 151 i 2011 og til bare 137 i 2012. I 2013 ble det registrert DNA-prøver av 147 bjørner som hadde vært innom Norge.

Naturvernforbundet mener felling av bjørn på vårsnø fra helikopter er uansvarlig og trist.

– Bjørnen er en fredet og en sterkt truet art. I Norge skal vi doble bjørnebestanden, men den vokser ikke. Fordi vi skyter for mange og gjør for lite for å bygge opp bestanden. Derfor er det trist at bjørn blir skutt i Norge, mener fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

(artikkelen fortsetter under)

Bjørn skutt i Saltdal

Bjørnen var på vei inn i et område med mye rein da han ble skutt fra helikopter i natt.

Foto: SNO

Håpnes mener jakt på vårsnø er et konfliktsøkende tiltak som han trodde myndighetene ville unngå.

– Skyting av bjørn på vårsnø er uetisk og uakseptabel forvaltning av et av våre flotteste og sjeldneste dyr. All kunnskap konkluderer at vårjakt på bjørn ofte vil ha svært usikker effekt med hensyn til mulig skadereduksjon på beitedyr i det aktuelle området fordi vi ikke vet om den bjørnen som skytes utenfor hiet om våren faktisk er den bjørnen som gjør skade i saueflokken to måneder senere.

Forsvarer praksisen

Vegard Pedersen i Statens Naturoppsyn er kjent med kritikken mot helikopterjakt på vårsnø, blant annet fra Naturvernforbundet.

– Jeg har forståelse for at det er kontroversielt å felle fra helikopter, men når beslutningen er tatt om at det skal felles bjørn, har SNO en egen fellingsforskrift som setter til side alle de vanlige jaktreglene. Dyret skal tas på mest mulig effektiv måte uten unødige pinsler, sier han.