Hopp til innhold

Ny animasjon fra Nasa viser de dramatiske endringene i Arktis

Om 15 år kan Arktis være isfritt i september, sier forsker.

This image shows the Arctic sea ice age in August, 2019
This image shows the Arctic sea ice age in August, 1987

August 1987 mot august 2019.

VISUALISERING: NASA's Scientific Visualization Studio

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Animasjonen som du kan se i full lengde nederst i saken, viser hvordan utbredelsen av sjøis i Arktis har endret seg gjennom sesonger – og gjennom år.

Den er laget av Nasa, og viser utviklingen fra 1984 og frem til i dag.

Animasjonen viser også alderen på sjøisen i ulike farger.

Førsteårsisen viser for eksempel i en mørk blåfarge. Mens isen som er eldre, over fire år gammel, vises i hvitt.

Eldre havis, helårsis, er is som overleverer sommersesongen. Den kan bli ni år eller mer, og opptil fire meter tykk. Til sammenligning blir isen som vokser over en enkelt vinter høyst to meter tykk, skriver Nasa.

En trend i Arktis de siste årene har vært nedgangen i nettopp den eldre, tykke havisen.

– Fortsetter utviklingen vil vi kunne se et Arktis fritt for sjøis i september om bare rundt 15 år. Det er, for å si det mildt, ikke lenge til, sier CICERO-forsker Bjørn Hallvard Samset.

– Klimamodellene anslår heldigvis at det vil ta noe lenger tid, men de viser den samme generelle utviklingen.

Sterk endring

Han mener Nasa har gjort en god jobb med å visualisere utviklingen.

Bjørn Hallvard Samset

Bjørn Hallvard Samset er forsker ved CICERO.

Foto: CICERO / CICERO

– Den illustrerer godt det vi har vært klar over en god stund: Isen i Arktis smelter sakte, men sikkert bort. Trenden er nedadgående, sterk og dramatisk.

En ting å ha i mente er at isen varierer voldsomt gjennom året, fortsetter han.

Den fryser til om vinteren og har størst utstrekning i mars.

Og smelter om sommeren med minimum i september.

– Dette ser vi også godt i Nasas video.

Gikk mot ny rekord

I år så det lenge ut til at vi kunne få en ny minimumsrekord for isen i september.

Se bare her:

Årets sjøis-regnskap i september

Utbredelse av sjøis. 2019 i blått, rekordåret 2012 som striplet linje.

Foto: NSIDC.ORG

Fra mars til nå har sjøisens utstrekning vært så å si rekordliten.

Men de siste ukene har det vært litt kaldere slik at smeltingen har gått noe saktere enn 2012 (året da sjøisen nådde rekordlav utbredelse).

2019 er uansett nok et år med ekstremt lite sjøis i Arktis, sier Samset.

– Siden verden bare blir varmere og varmere er det ingen grunn til at denne trenden skal snu med det første.

Arktis er faktisk et av stedene på kloden hvor klimaendringene går raskest.

– Temperaturen øker dobbelt så fort som for kloden som helhet, og isen – som vi ser her – smelter fort.

– Sjøisen er et dramatisk eksempel på at konsekvensene av klimaendringene allerede er i full sving, sier Samset.

Mindre is får konsekvenser

Sebastian Gerland er seksjonsleder og seniorforsker ved Norsk Polarinstitutt.

ICE-tokt

Sebastian Gerland ved Norsk Polarinstitutt.

Foto: Nick Cobbing / Norsk Polarinstitutt

Han forteller at sjøisen i Arktis i år foreløpig ligger på det fjerde laveste nivået som er registrert.

– Det kommer stadig nye minimumsrekorder for enkelte måneder, bemerker han.

– At vi har mindre og annerledes is i Arktis får konsekvenser for klimasystemet i seg selv. Vi får en annen energiutveksling mellom luft og hav. Økosystemet får også andre forhold, noe som påvirker alt fra alger til pattedyr.

Gerland legger til at selv om trenden totalt sett er negativ, er det regionale forskjeller.

– Øst for Svalbard er det for eksempel mer is i år enn det var tilfelle i fjor.

Her kan du se den fulle visualiseringen. VIDEO: NASAs Scientific Visualization Studio.