NRK Meny
Normal

Skal gjenreise tilliten til Nordlandssykehuset

Nordlandssykehusets har fått ny administrerende direktør.

Paul Martin Strand

KLAR FOR UTFORDRINGENE: Paul Martin Strand er klar for oppgavene som ny administrerende direktør i Nordlandssykehuset.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

Den nye konstituerte direktøren ved Nordlandssyekhuset skal sørge for at sikkerheten for pasientene kommer i første rekke på sykehuset.

Paul Martin Strand overtar direktørstolen 1. august, etter Eivind Solheim, som i forrige uke gikk av etter at sykehuset har utført flere kompliserte operasjoner som skulle vært gjort ved et større sykehus.

Nå skal Strand jobbe for at de får gode systemer for å unngå at det skjer i fremtiden.

–Det har skjedd en systemsvikt, og vi må gå gjennom kvalitetssikringssystemet. Hele ledelsen og alle ansatte ved Nordlandssykehuset ønsker å unngå slike systemsvikt som har vært, og det er en sterk motivasjon for oppgaven, sier Strand.

Vil ivareta pasientsikkerheten

– Det er et veldig godt grunnlag i miljøene på Nordlandssykehuset for sammen å gå inn å jobbe med kvalitetssikring for å ivareta pasientsikkerheten. Vi er helt trygg på at det er et sterkt ønske blant de ansatte om å komme seg i gang med dette.

Siviløkonom Paul Martin Strand er konstituert som ny administrerende direktør i Nordlandssykehuset HF. På det ekstraordinære styremøtet i Helse Nord i dag ble Dr. Barthold Vonen konstituert som viseadministrerende direktør/medisinsk direktør i helseforetaket. Begge tiltrer i løpet av første halvdel av august.

Forskjellige roller

Strand kommer fra stillingen som direktør for eieravdelingen i Helse Nord RHF med ansvar for de ikke-medisinske områder: økonomi, HR/organisasjon, juss, eiendom, innkjøp, deleide selskaper og forretningsutvikling. Han har spesialisthelsetjenestens nasjonale topplederprogram og har også vært sentral i flere omstillingsprosjekter i Telenor.

– Paul Martin Strand og Barthold Vonen utfyller hverandre svært godt, sier styreleder Stig Fossum i en pressemelding.

Dr Barthold Vonen fra Tromsø, er i tillegg til professor ved Universitetet i Tromsø, spesialist både i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi. Han kommer fra stilling som prosjektleder for implementering av WHO prototypen Safe Surgery Checklist i Helse Vest RHF. Han har permisjon fra stilling som overlege ved seksjon for gastroenterologisk kirurgi ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Vonen er sentral i nasjonalt og internasjonalt arbeidet knyttet til utvikling og implementering av kvalitetssystemer i spesialisthelsetjenesten. I tillegg er han medlem av fagrådet for Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen, referansegruppen for det regionale kvalitetsrapporteringsprosjektet i Helse Vest RHF og medlem av Europeisk union av kliniske kvalitetsregistre for tykk- og endetarmskreft.

– Til sammen har de totalkunnskap om ledelse og sykehus. I tillegg har de lang erfaring og kunnskap innen system og kvalitetskontroll. Vi er svært glad for at disse har takket ja til å lede Nordlandssykehuset frem til ny permanent ledelse er på plass, sier Fossum.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.