Ny visepolitimester i Nordland

Kongen i statsråd har i dag utpekt Heidi Kløkstad til visepolitimester i Nordland. Kløkstad blir dermed den første visepolitimesteren i Nordland politidistrikt. Kløkstad har vært midlertidig tilsatt som visepolitimester og påtaleleder i Nordland i interimsperioden. Før det var hun påtaleleder i Salten og fast stedfortreder for politimesteren i Salten siden 2007.

Heidi Kløkstad
Foto: Ola Helness / NRK