Her kan det bli skikkelig ille når sola kommer – frykter at E6 vaskes vekk

NVE melder stor flomfare i hele landet til helga.

saltdal-evenesdalen

I Evenesdalen i Saltdal kommune i Nordland er det fortsatt store mengder snø. Når mildværet kommer til helga, forventes det storflom og ordføreren frykter at veien vaskes vekk.

Foto: Benjamin Fredriksen

Etter det som har vært det mest snørike året siden 1958, kommer nå en etterlengtet varme flere steder i landet.

På 17. mai kunne nordlendingene juble for en gradestokk som viste et tosifret rødt tall.

Sist gang det var så varmt i Nordland, var 2. januar. I Tromsø er det aller første gang de har tosifret varmegrad i 2020.

Til helga forventes enda flere varmere dager. Men gleden har sin pris.

Varmere vær etter gjør at snøen smelter, og nå melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om både flom, jord- og snøskred i hele landet.

I sin siste rapport som kom i dag, er det stor sannsynlighet for «stor vårflom». Med det menes flom som kan medføre alvorlige skader.

Sjansen for det er aller størst i Nord-Norge, med opp mot 95 prosent sannsynlighet. Her har vinteren vært usedvanlig lang og snøtung.

God jul, - eller..? - Må vel bare vente litt til med å starte grillsesongen, sier Ellen fra Myre i Vesterålen. Men hagemøblene er i det minste satt ut.

8 MAI: – Må vel bare vente litt til med å starte grillsesongen, sier Ellen fra Myre i Vesterålen.

Foto: Ellen Meland

Frykter at E6 vaskes vekk

Vårflommen kan ramme Nordland hardest. Saltdal og Rana er de to kommunene i fylket som bør vurdere ekstraordinære tiltak. I dag har de og flere andre flomutsatte kommuner i Norge vært i hastemøte med regjeringen.

Saltdal kommune har bedt om midler til å forsterke flomsikringen langs Saltdalselva og sidevassdragene, til en kostnad av om lag ni millioner kroner.

Ordfører i Saltdal Rune Berg (Sp) sier det er fare for infrastruktur som bruer og E6.

– Vi har enorme mengder med skog som ligger i Junkerdalsura etter et skred i vår. Hvis det blir flom kan skogen bli skylt med og sette seg i brokar. Da kan det bli kritisk for enkelte bruer.

I 2010 spiste vårflommen seg inn mot E6 i Saltdal, og et jordras stengte europaveien ved Lønsdal. Berg frykter derfor en ny storflom i år kan gjøre enda mer skade.

Ordfører i Saltdal kommune, Rune Berg (Sp).

Ordfører i Saltdal kommune, Rune Berg (Sp).

Foto: Benjamin Fredriksen

– Den gangen forsvant flere meter jord på en dag. Og nå ligger det store snømengder i fjellet som ennå ikke har smeltet, sier Berg.

Kommunene skal legge en beredskapsplan for flommen i dag.

– Vi må være forberedt, sier ordføreren.

Flom over hele landet

Men flommen ventes ikke bare i nord.

Trøndelag har flere vassdrag med opp mot 90 prosent sannsynlighet for stor flom.

I Sør-Norge er sannsynligheten 75 prosent i Gudbrandsdalslågen ved Losna.

Det samme gjelder i høyereliggende deler av andre vassdrag på Østlandet, Vestlandet og i Agder, skriver NVE.

– Hvis dette slår til vil snøsmeltingen kunne komme godt i gang, og det vil føre til en merkbar vannføringsøkning i alle elver som kommer fra snødekte områder, sier Inger Karin Engen, hydrolog ved flomvarslingstjenesten i NVE.

Trolig vil flomtoppen da komme etter en til to uker.

Laster Twitter-innhold

Venter flomskader til en halv milliard

Tryg Forsikring forventer skader på opp mot en halv milliard kroner.

– Vi har sammenlignet tall fra 2011, 2013 og 2015 da det var storflom. Hvis dette året ligner, vil vi se et skadeomfang på omtrent samme nivå som da. Det er snakk om utbetalinger på en halv milliard kroner.

Det sier Ole Irgnes, kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring til NRK.

Det er som oftest snakk om elver som går over sine bredder.

OLE IRGENS; kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring:

Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring.

Foto: Tryg Forsikring

– Den halve milliarden er snakk om skader på bolighus og industri. I tillegg kommer skadene på dyrket mark, sier han.

Mange som bor i flomutsatte områder er som regel flinke til å ta forholdsregler, ifølge Irgnes.

– Men det er ikke alltid man kan gjøre nok. Og hvis det først kommer vann inn i kjelleren, er det snakk om skader for flere hundre tusen.

Han oppfordrer folk til å kjøre bilen(e) sine til trygge områder før flommen kommer.

– Så unngår vi det klassiske bildet av en bil med vann til taket. Husk at bilen ikke er forsikret mot naturskader. Hvis den flomskades, går det på kaskoforsikringen.

Skadar etter flaumen

2013: Storflommen i 2013 etterlot seg Kvam i Oppland som noe som kan minne om en krigssone.

Foto: Fredrik Solbu Jullumstrø / NRK

Slik forbereder du deg på flom

NVE oppfordrer folk til å følge med og gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser.

De lister opp en rekke tiltak man kan gjøre for å forberede seg på flom:

  • Åpne og rense avløpsveier som stikkrenner og kummer. Da får vannet fri passasje før vårflommen.
  • Fytte alle verdier og løse gjenstander bort fra områder som kan bli oversvømt. Som for eksempel kjøretøy, campingvogner, anleggsmaskiner, rundballer, plast og annet avfall.
  • Er det fare for vann kan komme inn i kjeller, garasje, første etasje, bør gjenstander flyttes opp fra gulvet.
  • Hold dører og vinduer til kjeller lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig. Fyll de trekvart fulle, ikke helt fulle.
  • Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som er oversvømt.
  • Vurder å lag dreneringskanaler.

Meld fra om skred – uansett

Kong Vinter har holdt grepet lenge:

I Sogn og Fjordane våknet folk til julestemning 16. mai. Mandag gikk et stort snøskred i Sunnmørsalpene:

Per Harald Andreassen sto rett bak hytta på Standaleidet i Ørsta da skredet løsnet og kunne filme skredet på trygg avstand.

Mens vi venter på flommen, er skredene allerede i gang.

16. mai ble syv personer tatt av snøskred i Lofoten. Én person ble skadet.

I dag måtte Hovedredningssentralen Nord-Norge rykke ut på ny – denne gangen til et skred i Vågan kommune. Ingen ble tatt, men likevel bandt det opp store styrker og innsatsen kunne utsatt mannskapet for risiko, skriver de i en melding på Twitter.

Laster Twitter-innhold

Hovedredningssentralen ber de alle som utløser skred melde fra til politiet.

Skispor inn i skred vil nesten alltid utløse en redningsaksjon, som igjen vil sette mannskap i fare.

Hovedredningssentralen Nord-Norge ber folk være på vakt når de skal ut på tur fremover – spesielt hvis de skal gå på ski.

– Hvis du er ukjent i området, oppsøk kjentfolk. Sjekk varsom.no der du skal, og vær påpasselig når du ferdes ute, oppfordrer redningsleder Marielle Bakklund.