NRK retter opp tidligere melding

NRK har tidligere meldt at Alstahaug kommune har gått enstemmig inn for å utrede to sykehus på Helgeland. Vi understreker at kommunen enstemmig vedtok å stå ved avtalen sammen med elleve andre kommuner på Helgeland, der man ønsker ett stort sykehus sør for Korgfjellet. Samtidig som at man i konsekvensanalysen tydelig gir svar på hva en tosykehusmodell vil kunne inneholde.