NRK i nord jakter på havsynderne

Derfor setter vi fokus på forurensning av havet.

Søppel i havet

Surere hav kan gi problemer for dyr som er avhengige av kalk til å bygge skall eller skjelett. Både planktonarter, reker, hummer, snegl og muslinger, sjøstjerner, kråkeboller og koraller er potensielt utsatt.

Foto: Fredrik Myhre

Havet vårt blir stadig surere. Og norske havområder er spesielt utsatt for havforsuring, særlig lengst i nord ifølge miljøstatus.no Årsaken er blant annet at kaldt vann kan ta opp mer CO2 enn varmere vann, og at tilførsler av ferskvann fra elver og issmelting svekker havets evne til å nøytralisere forsuringen.

Surere hav kan gi problemer for dyr som er avhengige av kalk til å bygge skall eller skjelett. Både planktonarter, reker, hummer, snegl og muslinger, sjøstjerner, kråkeboller og koraller er potensielt utsatt.

Det meste av forurensningen som skjer er ikke synlig. Men plastforsøpling av havet er et unntak. Fortsatter utviklingen vil 30 tonn plast havne i havet hvert minutt i 2030. I 2050: 60 tonn. For hvert kilo med plast i havet er det i dag fem kilo fisk. Om den galopperende utviklingen holder fram vil det, ifølge forskerene, være like mye plast som fisk om allerede 33 år.

Les også: Eit evig hav av plast

Les også: WWF: – Dette problemet er enormt

I år presenterte regjeringen for første gang ei egen stortingsmelding for å fremme norske havinteresser. I stortingsmeldingen gis tre innsatsområder særlig prioritet: bærekraftig bruk og verdiskaping, rene og sunne hav, og blå økonomi i utviklingspolitikken.

– Norge er en havnasjon, og vi må sørge for at vi ikke forurenser havet som vi skal leve av i fremtiden, sier klimaminster Vidar Helgesen til NRK. (H)

Så hvor mye ansvar for foruresningen av havet har vi som bruker og lever av havet?

I dag presenterer NRK i Nord-Norge et større satsningsprosjekt som skal jakte på ulike syndere mot livet i havet. Prosjektet ledes av PÅ-gruppa, ei gruppe NRK-journalister i nord som arbeider med dybde og dagsordensettende journalistikk.

Vi forteller at flere store norske kommuner bryter rensekrav til kloakk, og at store mengder urenset eller for dårlig renset kloakk havner i fjordene våre. Vi har kartlagt utslipp fra de 240 største renseanleggene i Norge i samarbeid med SSB.

I følge forskerne kan kloakkutslipp skade livet i havet, og føre med seg miljøgifter som bly, kadmium og PCB.

NRK i nord trenger hjelp fra deg for å finne flere havsyndere. Tips oss om det som forurenser havet og kysten som du mener trenger medienes søkelys.

Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.

Se minidokumentaren om havsynderne.