Nova Sea lover milliondusør

Fylkesmannen i Nordland har gitt tillatelse til oppfisking av rømt oppdrettslaks i sjøområdet fra og med Vistenfjorden i sør til og med Leirfjorden i nord. Laksen stammer fra lokaliteten Skonseng ytterst i Halsfjorden. Fiskeridirektoratet har pålagt Nova Sea utvidet gjenfangstplikt, og det skal fram til nå være fisket opp omkring 1.100 laks etter rømmingen. Det opplyses at Nova Sea har opprettet et mottak for gjenfangst av rømt oppdrettslaks, og at de betaler 300 kroner per rømt laks eller dokumentasjon på rømt laks ved innlevering av fisk eller fettfinne fra fisken.

Oppdrettslaks
Foto: Skibstad, Kent / NTB scanpix