– Mer miljøvennlig å ta fly enn tog

På besøk i Bodø kom den nye Norwegian-sjefen med en oppfordring til nordlendinger om å velge fly fremfor tog. Men forsker sier regnestykket ikke er helt riktig, og at han glemmer noe viktig.

Jacob Schram er ny Norwegian-sjef. Her på luftfartskonferanse i Bodø i januar 2020.

Jacob Schram er ny Norwegian-sjef. Her på luftfartskonferanse i Bodø i januar 2020.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Jeg har et budskap til nordlendinger. Hvis dere skal reise mellom Oslo og Bodø, så lønner det seg å ta fly fremfor tog.

Det sier Jacob Schram, ny administrerende direktør i Norwegian.

Han var på luftfartskonferanse i Bodø i dag, og hadde en oppfordring til nordlendinger om å velge flyet. Også i et miljøperspektiv.

– Det er faktisk mer klimavennlig å fly fra Oslo til Bodø, enn det er å ta tog.

– Vi må ikke glemme at det er mange dieseltog som går, og det gjør at vi er mer klimavennlig, sier han til NRK.

Nye fly

– Hvordan kan det være mer miljøvennlig å fly?

Jacob Schram er ny Norwegian-sjef. Her på luftfartskonferanse i Bodø i januar 2020.

Jacob Schram er ny sjef i Norwegian.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Det har vi konkrete beregninger på. Da finnes det en kalkulator som Vy har. Du taster inn strekning og så ser du hvor mye CO₂-utslipp det er på toget.

Hos Nettavisen er regnestykket gjengitt.

Det viser en flytur fra Oslo til Bodø, som tar utgangspunkt i Norwegians nye B737-800.

Der er budskapet til Schram at flyet har lavere utslipp: 64 kilo CO₂. Mens en togtur fra Oslo til Bodø gir 75 kilo, ifølge nettavisa.

Overfor NRK forklarer Schram at kilden til tallene altså er Vys miljøkalkulator.

En tjeneste som Vy har fjernet fra sine nettsider, men som egentlig viste et høyere tall for en flytur mellom Bodø og Oslo: 152 kilo.

Schram kommenterer det slik:

– Norwegian har helt nye fly. De er langt mer drivstoffeffektive. Det viser at vi slipper ut mindre CO₂ enn det toget vil gjøre.

Glemmer viktig detalj

Ikke helt feil, men ikke helt riktig heller, ifølge forskere.

CIERO-forsker Borgar Aamaas var blant dem som var til stede på konferansen i dag.

Seniorforsker Borger Aamaas ved senter for klimaforskning, Cicero.

Seniorforsker Borger Aamaas ved CICERO.

Foto: Cicero

Han sier slike sammenlikninger er vanskelige å gjøre, og mener Norwegian-sjefen glemmer noe viktig.

– Kondensstripene, de hvite stripene du ser bak flyet, er veldig sterkt oppvarmende. Vi er usikre på hvor stor effekten er. Men det er tydelig at det gir oppvarming, som omtrent like stor som all den CO2en flyet slipper ut, sier Aamaas til NRK.

Overfor Nettavisen gir Aamas følgende regnestykke: Medregnet kondensstripene øker de samlede utslippene med 80 prosent. Da blir de reelle utslippene på en flyreise mellom Oslo og Bodø ikke 64 kilo, men 115. Og da blir toget mest miljøvennlig likevel.

Venter at utslippene vil øke

Ifølge regjeringen har klimagassutslipp fra flyginger til og fra Norge økt vesentlig siden 1990. Framskrivninger viser at utslippene fra luftfart vil øke frem mot 2030.

Ser man på tallene til SSB, økte utslippene av CO₂ fra innenriks flytrafikk med tre prosent fra 2017 til 2018 – til nærmere 1,3 millioner tonn CO₂.

Samlet sett utgjør utslippene fra innenriks luftfart i underkant av tre prosent av de totale utslippene fra norsk territorium.

På verdensbasis bidrar utslipp fra luftfart med rundt to prosent av globale karbonutslipp, ifølge IATA (International Air Transport Association).

Kan bli enda mer miljøvennlig å ta tog

Ser man på passasjertrafikken med tog mellom Bodø og Oslo, er det dieseltog på Nordlandsbanen.

Men fra Trondheim videre til Oslo vil den jevne passasjer kunne reise resten av strekninga elektrisk.

Ifølge Teknisk Ukeblad vil det koste 14 milliarder å fullt ut elektrifisere strekninga mellom Bodø og Stjørdal.

En rimeligere mulighet er delelektrifisering og tog med batteripakker.

Da vil man klare å få hele den 695 kilometer lange togstrekninga mellom Bodø og Stjørdal utslippsfri for 3,3 milliarder, ifølge en utredning Jernbanedirektoratet jobber med.

Dermed kan det bli enda mer miljøvennlig å ta tog mellom Bodø og Oslo i fremtiden.

Nordlandsbanen

Å elektrifisere Nordlandsbanen er noe forskere ser på.

Foto: Rune Fossum