Hopp til innhold

Norwegian gjør helomvending om hundeforbud

Forbudet som førte til en klagestorm fra hundeeiere er nå opphevet av flyselskapet Norwegian. I stedet får eierne ansvaret om noe skjer i luften.

Staffordshire Bull Terrier

Denne hunden er en Staffordshire Bull Terrier, og er en av hundene som inntil i dag stod på Norwegians svarteliste. Nå kan hunden fly med selskapet, men eieren vil få alt ansvar.

Foto: Anita Steen

De siste to dagene har flere opprørte hundeeiere reagert på Norwegians nylige forbud. Forbudet går ut på at hunder som er under betegnelsen Brachycephal, eller dyr med flate snuter, ikke lenger får lov til å fly med selskapet.

Nå gjør derimot selskapet helomvending i saken.

Astrid Mannion-Gibson er senior kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, og var i ferd med å endre reglene på forsiden til selskapet da NRK ringte.

– Vi har fått veldig mange tilbakemeldinger på dette, og det er grunnen til at vi snur i denne saken. Vi innser at det er mange gråsoner her, spesielt når det kommer til blandingsraser.

Opphevingen av forbudet gjelder også katteraser, som heller ikke var klarert for take-off.

Eierne får ansvaret

Til tross for at forbudet blir opphevet, understreker Mannion-Gibson at de fremdeles fraråder å fly med disse hundene. Dette er fordi hundene lettere kan få pustebesvær hvis de blir stresset.

– Vi innførte dette forbudet med støtte fra mange hold, blant annet Den Norske Veterinærforening. Endringen ble gjort i beste intensjon, da flyreiser for raser med flate snuter innebærer en forhøyet risiko for pusteproblemer og overoppheting.

I stedet for å ha et forbud, vil eiere nå måtte skrive under på et skjema som fritar selskapet for ansvar om det skjer noe under flyturen.

Mops, Miniatyrhund

En mops er kanskje en av de mer kjente hundene med kort snute.

Foto: Colourbox.com

– Dersom man har en hund eller katt som inngår i denne betegnelsen vil man bli bedt om å signere et skjema hvor man anerkjenner risikoen og at Norwegian fraskrives alt ansvar dersom noe skjer.

Misforståelser rundt hundetypen

Før det ble klart at Norwegian trakk forbudet, snakket NRK med veterinær Tone Jørgensen ved Mo dyreklinikk i Nordland.

Flere hundeeiere reagerte på at de ikke mente deres rase falt innenfor kategorien «kortsnutet», men det ligger mer bak betegnelsen «brachycephal».

Tone C. Jørgensen

Veterinær, Tone C. Jørgensen

Foto: privat

– Denne betegnelsen viser egentlig til hunderaser med flat og kort hodeskalle - som i de fleste tilfeller vil medføre en kortere nese enn naturens ordinære utvikling har gitt dyr i hundefamilien.

Jørgensen sier at pusteproblemer blant hunder ikke kun betiinges av kort eller abnormal nesehule.

– Problemer med blant annet snevre nesebor, trange svelg og brede munnhuleforhold bidrar også i større grad til pustebesvær hos disse rasene. Mange eiere er ofte ikke klar over at hunden har pusteproblemer, siden de anser pusten som «normal».