Nortura går rettens vei

Nortura Bjerka har tatt ut stevning mot Hemnes kommune. Slakteriet mener de har betalt 8.6 millioner for mye i vann- og avløpsavgift. Etter at de i 2005 inngikk en avtale med kommunen om å redusert vannsats. I 2015 forlangte de dette beløpet tilbake betalt med renter. Kommunen mener de har fakturert Nortura helt rett og at avtalen ikke er gyldig.