Marianne (41) venter på dom i barnevernssak: – Det svikter i alle ledd

Marianne Fagerheim ber politikerne høre på alle dem som roper om endring i barnevernet. Hun får støtte av fagfolk når hun krever full gransking av norsk barnevern.

Marianne Fagerheim

For Marianne Fagerheim er det viktig at det blir endringer i det norske barnevernet- – Det er skremmende hvor stor makt barnevernet har. sier hun.

Foto: Privat foto

Sørlandskvinna er en av mange norske foreldre som har valgt å sende sine barnevernssaker over til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

– Det er nervepirrende. Man får litt håp om at det kanskje kan gå. Jeg har et håp om at de kommer fram til at selve omsorgsovertakelsen var i strid med menneskerettighetene.

Helsetilsynet slår alarm

NRK fortalte nylig om Gutten barnevernet svikta . Flere jurister som jobber med barnevernssaker har pekt på at dette ikke er ei enestående sak. På Stortinget er det nå flere partier som mener det er på høy tid med en gjennomgang av norsk barnevern. Med sikte på endring.

I forrige uke gikk Helsetilsynet ut i Dagbladet og sa at svikten i barnevernet er så omfattende og alvorlig at omorganisering kan være nødvendig.

Helsetilsynet hadde like før publisert en ny rapport om Hanne og «Marie» fra Vestlundveien ungdomssenter som ble narkomane i barnevernet og seinere døde.

Barnevern
Foto: Ola Helness / NRK

– Alle rapporter og gjennomganger som er kommet om barnevernet viser svikt, og det er samme type feil som går igjen i rapport etter rapport. Derfor stiller vi spørsmål ved om de planlagte grepene er tilstrekkelige eller om det må sterkere lut til, sa avdelingsdirektør Børge Tomter i Statens helsetilsyn til Dagbladet.

Siden 2015 har domstolen i Strasbourg tatt inn 36 saker som berører norsk barnevern. Med de siste dommene som kom i år er ni av sakene ferdigbehandla.

Sju av dem har endt med fellende dom mot Norge.

– Skremmende stor makt

I Mariannes sak har Fylkesmannen i Agder tidligere etter tilsyn konkludert med at to kommuner har brutt loven. Det var ikke har gjort en forsvarlig undersøkelse, og ikke satt inn hjelpetiltak først. Den ene kommunen, Arendal, snudde, beklaga sine feil, og tilbakeførte barnet. Den andre kommunen holder på sitt.

– I disse dager går jeg også og venter på dommen fra siste runde i Tingretten angående barnet som fortsatt er i fosterhjem. Det er skremmende hvor stor makt barnevernet har.

Fagerheim mener barnevernet ofte ikke er i stand til selv å se sine egne feil, selv når de blir påpekt for dem. Hun fikk sønnen sin tilbake etter ei ekstern gransking.

Nå venter hun også på dommen i EMD, om dattera. Hun synes det har skjedd lite etter de sakene der Norge allerede er dømt.

– Det er altfor mye i dagens system som svikter, og det svikter i alle ledd. Vi må ha ei gransking for å få tatt tak i dette. Da vil de kanskje oppdage det vi har ropt om lenge. Uten å bli hørt, sier Marianne Fagerheim.

Psykologspesialist: – Barn utsettes for grove feil

Ragnhild Pettersen

Psykologspesialist Ragnhild Pettersen

Foto: Torstein Davidsen, Romerikes Blad

Psykologspesialist Ragnhild Pettersen har vært sakkyndig i mange barnevernssaker. Også hun mener de er på høg tid at det settes ned en kommisjon som spesielt ser på hvordan barnevernet er organisert.

– Vi trenger en barnevernskommisjon nå.

Pettersen viser til dommene i EMD, Fjellrapporten i Bergen, Samnanger-saka og flere rapporter fra Helsetilsynet. Mange deler av systemet er allerede granska.

– Alle disse granskingene avdekker at barn utsettes for grove feil. Institusjoner, akuttvedtak, hjelpetiltak, oppfølging i fosterhjem, overalt svikter det. Det må jo være systemfeil.

Vil ha store forandringer

Nå er Pettersen utålmodig. Hun mener det ikke lenger går an å gjemme seg bak at det også gjøres mye godt arbeid i barnevernet.

– Vi kan ikke fortsette å gjemme oss bak at det også gjøres mye godt arbeid i barnevernet. For det hjelper ikke 13-åringen i Nordland og alle andre som utsettes for feil at det går bra i de fleste andre saker.

Pettersen mener en ny kommisjon må se helheten i barnevernet og foreslå forandringer.

– Er det for eksempel hensiktsmessig og til barns beste at kommunene sitter med så mye ansvar og så stor makt?

Hun mener politikere og fagmyndigheter må ta dommene mot Norge inn over seg og erkjenne at norsk barnevern ikke fungerer.

– Også må de som har opplevd menneskerettighetsbrudd i barnevernssaker bli hørt, De må høre på dem som er utsatt for feil. Mange av dem har opplevd forferdelige ting.

FO: – Vi må ikke jakte på syndebukker

På Stortinget er det nå flere partier som mener det er på høy tid med en gjennomgang av norsk barnevern. Senterpartiet kaller situasjonen i barnevernet ei systemkrise og krever full gransking.

FO, organisasjonen til de barnevernsansatte, avviser behovet for nasjonal gransking slik Senterpartiet foreslår. De anbefaler i stedet at Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten bør få utvida mandat til også å gjelde barnevern.

Forbundsleder Mimmi Kvisvik

Forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik

Foto: Trond Isaksen, Fellesorganisasjonen (FO)

– Vi forstår behovet for å lære av feil. Problemet med såkalte granskingsutvalg er at de fort utvikler seg til en jakt på syndebukker. Det trenger vi ikke, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i FO.

Kvisvik frykter at omorganisering kan skape kaos i barnevernet.

– Er det struktur eller praksis som er viktig? Vi er redd politikerne vil omstrukturere for omstruktureringas skyld, sier forbundsleder Kvisvik.