Færøyene om norske fiskere: – Grådig er et mildt ord

I dag er stemningen spent mellom gode naboer når makrellkvotene skal fordeles.

Makrell

En eventuell EU-avtale mellom Færøyene og Island vil ha en verdi på to milliarder kroner.

Foto: Remi Johansen

I dag møtes Norge, EU, Island og Færøyene for å forhandle om fordelingen av makrellkvotene.

Men allerede før forhandlingene i London har startet, er ordkrigen intens.

Norske fiskebåteiere sier de heller vil ha forhandlingsbrudd enn en dårlig avtale. Og på Færøyene synes de nordmennene er grådige.

– Hvis du snakker med de færøyske fiskerne og folk på Færøyene, tror jeg de mener at våre naboer er grådige, sier journalist Jogvan Gardar.

– De opplever at Norge er en tøff motstander som aldri gir noe fra seg. Sett fra Færøyene har grådigheten overtatt, fortsetter han.

– EU må betale

Gardar tjener fiskerinæringene både i Norge og på Færøyene. Han har også registrert at EU har fått norske fiskere i kamphumør ved å foreslå en spesialavtale med Færøyene og Island.

– Havet utenfor Færøyene koker av makrell, akkurat som i Norge. Men Norge nekter å gå inn i en diskusjon om å gi Færøyene høyere kvoter. Per i dag er den på fem prosent, men på Færøyene mener man at den skal være minst tre ganger så stor, sier Gardar.

Fisker Kjell Ingebrigtsen fra Bodø er med i den norske forhandlingsdelegasjonen, og han har liten sans for EUs forslag.

– Hvis det er slik at det er en under hånden-avtale mellom Island og EU før vi går til forhandlingsbordet, og de har blitt lovet en ny prosentandel fra EU sin side, reagerer vi sterkt på det. Og hvis det er tilfelle, må EU betale med sin makrell. Norge kan ikke gi fra seg makrellandeler, sier Ingebrigtsen.

(artikkelen fortsetter under)

Makrell - makrellfiske

– I stedet for å skape problemer for Færøyene, har de norske standhaftigheten ført til en voldsom utvikling, sier Gardar.

Foto: Leif Nøttestad / Havforskningsinstituttet

Verdi på to milliarder

Makrellfiske skaper store verdier, og fiskebåtrederne har regnet ut at en eventuell EU-avtale mellom Færøyene og Island vil ha en verdi på to milliarder kroner.

Kjell Ingebrigtsen sier at om Norge gir bort kvoter, vil det få store konsekvenser for industrien på land.

– Den dagen vi får mindre råstoff til en bedrift vil det gi utslag i mindre arbeidsplass og mindre omsetninger for bedriften, og mindre omsetning for mann i båten.

Men på Færøyene vil de omfordele makrellen.

– I stedet for å skape problemer for Færøyene, har den norske standhaftigheten ført til en voldsom utvikling, og den færøyske næringsindustrien har blomstret opp, sier Gardar.

Historisk godt makrellfiske
Det er nesten hundre år siden sist noen opplevde en slik makrellinvasjon i Varangerfjorden.