Norske F-16 identifiserte russiske bombefly langs kysten av Norge

Torsdag identifiserte norske F-16 to russiske bombefly laget for å bære atomvåpen. – Sjelden vi ser russerne fly så langt sør som de her har gjort, opplyser Forsvaret.

TU-160 Blackjack

Det var et fly av denne typen som ble identifisert langs kysten av Norge i går.

Foto: FORSVARET

Informasjonen kommer fra Airlive.net, som opplyser at det er snakk om fly av typen TU-160 Blackjack fra det russiske luftforsvaret.

TU-160 Blackjack ble utviklet i det tidligere Sovjetunionen som et motstykke til det amerikanske bombeflyet B-1A. Flyene er laget for atomvåpen, selv om disse også kan frakte konvensjonelle våpen (les mer i faktaboks).

Ifølge Airlive.net ble flyene eskortert av to norske F-16 langs kysten av Norge, før to britiske fly av typen Eurofighter Typhoon tok over jobben idet russerne nærmet seg nordre del av Skottland.

De russiske bombeflyene hadde med seg et Voyager-tankfly, for å tanke drivstoff underveis.

Fra «den kalde krigens dager»

Pressevakt Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) bekrefter hendelsen overfor NRK.

Brynjar Stordal

I de fleste tilfellene flyr de russiske flyene ute i internasjonalt luftrom. Norske F-16 flyr opp for å visuelt verifisere det som er detektert ved hjelp av radar og andre sensorer, forteller Brynjar Stordal ved FOH.

Foto: Johannes Børstad / NRK

Han sier det er sjelden at de ser at russerne flyr så langt sør som de her har gjort.

– Men vi ser det av og til. Dette er fly som russerne har operert lenge, fra den kalde krigens dager. Dette er strategiske bombefly, som kan frakte atomvåpen så vel som konvensjonelle våpen.

NRK skrev i fjor om en lignende hendelse, hvor det fra britisk media ble hevdet at ett av to bombefly som ble identifisert av F-16 fra Bodø, hadde atomvåpen om bord.

Stordal ønsker ikke å spekulere i om torsdagens identifiserte fly hadde atomvåpen om bord.

– I dette tilfellet ble flyene rapportert å fly ganske langt sør i Europa. Av og til er de ute på lengre tokt. Hva grunnen til dette er, ønsker jeg ikke spekulere i, sier Stordal.

Mer aktivitet i Syria har gitt mindre aktivitet her

QRA-stats

2015 ble det gjennomført 30 scrambles (utrykninger med NATO-beredskapsfly ut fra basen ved Bodø hovedflystasjon) og 51 identifiseringer.

Foto: forsvaret

Av identifiseringer som Forsvaret har gjort de siste årene, har det i stor grad dreid seg om strategiske bombefly med NATO-betegnelsen BEAR-H (Tupolev TU-95) og BLACKJACK (Tupolev TU-160). De har også ved flere anledninger sett TU-22 Backfire, som er et strategisk overlydsbombefly.

Midt på 1980-tallet var man oppe i 500–600 identifiseringer årlig. Dette sank drastisk ved oppløsningen av Sovjetunionen, og i 1999/2000 lå antall identifiseringer på 3–5 fly årlig, og 10–15 fly utover på 2000-tallet.

«Vi ser at det er et godt treningsnivå, og at det gjennomføres kompliserte flyoperasjoner over store avstander. For eksempel strategiske flyvninger fra Engels-basen ved Saratov nesten nede ved Kasakhstan, opp gjennom Nordvest-Russland til Kolahalvøya, forbi norskekysten og ned i Nordsjøen», kan man lese i et faktaskriv på Forsvarets hjemmesider.

De siste årene har antallet identifiseringer gått ned, noe som trolig skyldes at de russiske flystyrkene som normalt opererer i nordområdene har deltatt i operasjoner i andre områder - som Syria og grensen mot Ukraina.

Samtidig har noen av de flytypene som vi oftest identifiserer også hatt lengre perioder med lav tilgjengelighet som en følge av ulykker eller hendelser som har ført til at hele flåten har blitt satt på bakken i perioder under etterforskingen.

Russiske jagerfly
Foto: NOR NATO QRA / Forsvaret