Norsk villaksfangst halvert

I fjor ble det fisket 180.300 laks, sjøaure og sjørøye i de norske elvene. Det er en nedgang på 9 prosent fra året før, og i løpet av 30 år er villaksfangsten i Norge mer enn halvert. – Forskningen er entydig på at påvirkningen fra oppdrettsindustrien spiller en stor rolle her, sier generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen til NTB.

Villaks
Foto: Bente Bjercke