Reagerer på at silda mister viktig miljømerke: – Bestanden er i god forfatning

Den norske silda mister neste år en viktig bærekraftssertifisering. Men det er ikke fordi man har fisket uforsvarlig.

Fotograf: Grethe Hillersøy Copyright: Norges Sjømatråd

Norge har eksportert 202.000 tonn sild til en verdi av 2,5 milliarder.

Foto: Grethe Hillersøy / Norges Sjømatråd

Fra nyttår mister norsk vårgytende sild MSC-miljømerket.

Merkeordningen skal være en garanti for at sjømaten kommer fra et bærekraftig fiske.

Men fra neste år er ikke den norske silda lenger bærekraftig, mener Marine Stewardship Council, som står bak merkeordningen.

De begrunner det med at landene som forvalter bestanden ikke har klart å bli enige om en felles kvoteavtale på ti år.

Dermed er faren for overfiske for stor og ikke i tråd med kravene til forsvarlig fiskeriforvaltning, skriver MSC i en pressemelding.

Det mener Pelagisk Forening er uheldig. De representerer en rekke fiskebåtrederier langs norskekysten.

– Fiskere og forskere opplever på tross av suspensjonen at silda er i god forfatning. Neste års kvote er satt høyere enn årets og er godt innenfor føre-var prinsippet, sier daglig leder Mariann Frantsen i foreningen til NRK.

– Har vårt på det tørre

Fram til oktober i år har Norge eksportert 202.000 tonn sild til en verdi av 2,5 milliarder.

De største markedene er Polen, Russland, Egypt og Tyskland.

Tommy Torvanger er konsernsjef i Nergård-konsernet.

Tommy Torvanger er konsernsjef i Nergård-konsernet.

Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix

Konsernsjef Tommy Torvanger i fiskerikonsernet Nergård AS frykter i verste fall at kunder vil kunne takke nei til sild på grunn av manglende sertifisering.

– Det synes vi er veldig synd, at de sier nei til en bærekraftig forvaltet ressurs fordi det mangler et merke.

Han er trygg på at de kan levere et sunt og trygt produkt som er bærekraftig forvaltet.

– MSC er en stor aktør, og ser man på en del ting som er markedsført ut i verden av forskjellig sjømat, og sammenligner det med hvordan vi forvalter silda, så vil jeg si vi har vårt på det tørre. Og det tror jeg vi har havforskerne med oss på.

Sild som er kommet inn til Fonn Egersund.

Norge, Island, Russland, Grønland og EU har ikke klart å bli enige om en felles kvoteavtale. Det mener MSC øker faren for overfiske av norsk sild.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Tror det kan gi økt etterspørsel

Frantsen i Pelagisk Forening tror fiskere kan oppleve svekket etterspørsel av NVG-sild nå som sertifiseringen forsvinner. En annen type sild, nordsjøsilda, kan derimot overta markedet.

– Suspensjonen gjelder kun NVG-sild og ikke nordsjøsild. Nordsjøsild og NVG-sild er i mange markeder substitutter for hverandre.

Tidligere erfaring viser at det ikke hadde noen stor betydning for markedet da makrellen mistet MSC-statusen.

– Det kan se ut til at det ikke har gitt lavere etterspørsel og at markedet har akseptert at makrellen ikke er sertifisert, forklarer Frantsen.

– Å fiske bærekraftig er viktigere enn noensinne og mer på radaren, så det er i alles interesse å få miljømerket tilbake.

Tror nordsjøsild kan bli erstatteren

Norges sjømatråd er usikre på konsekvensene nå som MSC-sertifikatet er inndratt.

– Tyskland er et veldig viktig marked, og MSC står sterkt. Det betyr at innkjøperne krever det, sier Jan Erik Johnsen i sjømatrådet.

Sildefiske utanfor Værlandet

Silda er en utpreget stimfisk, som stort sett lever av plankton.

Foto: Ole Johannes Øvretveit

Likevel tror Johnsen at det kan ha en viss betydning for markedene som krever sertifiseringen.

Også salgsdirektør Knut Torgnes i Norges Sildesalgslag er usikker på hva dette vil bety for næringa.

Til NRK sier han at han tviler på at det vil føre til en krise for verken fiskere eller sjømatselskaper, men er bekymret for eksporten til Tyskland og Polen.

– Nordsjøsilden er fortsatt MSC-sertifisert så den vil gå inn i markedet som før uten problem. Kanskje denne blir enda mer etterspurt og i noen markeder kan bli den som erstatter norsk vårgytende sild.