Hopp til innhold

Elbilforeningen vil ha flere ladestasjoner – Enova er usikre på behovet i fremtiden

Elbilforeningen tror vi går mot en sommer med ladekøer langs norske veier. Enova støtter utbygging av nye ladestasjoner, men mener økt rekkevidde i fremtiden kan redusere behovet.

Ladekø på Brokelandsheia

Sommeren 2020 opplevde flere elbileiere å stå i «ladekø». Det håper Elbilforeningen å løse gjennom å få på plass flere ladestasjoner.

Foto: Christian Fougner / NRK

I dag er det omtrent 367.000 elbiler i Norge, ifølge tall fra Norsk Elbilforening. Innen 2025 anslår de at det vil være omtrent 1 million elbiler på norske veier.

I Nasjonal transportplan har regjeringen satt et mål om at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025.

Nå ber de regjeringen endre reglene for å få fortgang på utbygging av ladestasjoner for elbil.

– Vi mener at vi må ha ei nettleie som sikrer utbygging av de mindre ladestasjonene, sier leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening, Unni Berge.

Unni Berge

Kommunikasjonssjef Unni Berge i Norsk elbilforening mener det er på høy tid å få raskere utbygging av ladestasjoner for elbil i Norge.

Foto: Oddmund Reisæter Haugen / NRK

I dag må de som drifter ladestasjoner betale nettleie for det maksimale strømforbruket stasjonen kan levere. Foreningen mener det slår dårlig ut for bygging av ladere i mindre tettbygde strøk.

– Vi må ha bedre lønnsomhet på hurtigladestasjoner i områder med lav og ujevn bruk – typisk Distrikts-Norge. I dag er det for dyrt for disse stasjonene å bruke strømnettet.

Spår elbil-ferie og ladekø

I år som i fjor tyder mye på at mange vil ta ferien innelands.

Elbilforeningen frykter at årets «norgesferie» vil gi ladekaos flere steder, fordi de mener det er for få ladestasjoner.

– Særlig i avvikling av ferier og på utfartsdager blir det kø. Det haster å få på plass en bedre infrastruktur for lading av elbiler over hele landet.

Innen utgangen av 2025 anslår Elbilforeningen at det vil være over 1 million elbiler på norske veier.

– Ladekøene sommerstid er et forvarsel på hvordan elbil-ladingen vil være i fremtiden. Det kommer til å bli mye elbilferie i sommer. Folk vil ha behov for hurtiglading.

På landsbasis er det i dag 3450 hurtig- og lynladestasjoner.

Kilde: Nobil/Elbilforeningen

Tror behovet for ladestasjoner kan minke

Enova har siden 2015 har de støttet i alt 568 hurtig- og lynladepunkter i Norge. Senest bevilget de nærmere 15 millioner kroner til utbygging av ladestasjoner langs Kystriksveien.

Nå er de også i dialogmøter rundt en ny utlysning av ladeinfrastruktur i Trøndelag sørøst og Innlandet øst.

– Enovas rolle er å støtte markedet i utbyggingen av ladeinfrastruktur, særlig i områder med lav elbilandel. Det er derfor gledelig å se at markedet utvikler seg og at antall ladepunkt øker, sier pressesjef Eiliv Flakne i Enova.

Enova er enige i at det trengs flere ladestasjoner.

De sier de står klare til å bistå i utbygging dersom det er markedsaktører som ønsker det.

Likevel stiller de spørsmål om behovet i fremtiden vil være det samme som i dag.

Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef i Enova

Kommunikasjonssjef Eiliv Flakne i Enova tror at teknologiske fremskritt i batterikapasitet kan være med på å endre behovet for ladestasjoner.

Foto: LASSE BERRE

De peker på at flere av dagens elbiler har en helt annen rekkevidde enn bare for noen år siden.

– De fleste elbilene som skulle ha ladestasjoner i 2015 hadde en rekkevidde på mellom 80 og 160 kilometer. Dette har forsterket seg drastisk. Nå ser vi biler som har en rekkevidde på opp mot 700 kilometer.