Norges største ungdomsskole fremdeles en byggeplass: – Nesten hele klassen har hodepine

Ved Rana ungdomsskole får elevene undervisning mens byggearbeidet fortsatt pågår, og flere elever kommer hjem med hodepine etter endt skoledag. – Nye bygg bør «luftes ut» i flere uker før de tas i bruk, mener forsker.

Jørgen og Jannick Isaksen

DÅRLIG SKOLESTART: Jørgen og Jannick Isaksen har begynt på 10. og 9. trinn på den nye ungdomsskolen i Rana. – Flere av elevene sliter med hodepine etter noen timer i klasserom med dårlig inneluft, forteller de.

Foto: Privat

Norges største ungdomsskole åpnet mandag denne uken. Ungdomsskolen har 802 elever, og det har vært utfordringer helt til det siste.

Mange klasserom ble først tilgjengelig for lærerne mandag morgen, og verneombudet ønsket egentlig at åpningen av skolen skulle utsettes.

– Luftanlegget i vårt klaserom funker ikke helt som det skal, forteller Jannick Isaksen, som er elevrepresentant i klasse 9L.

Både han og storebroren Jørgen på 10. trinn har kommet hjem med hodepine hver dag siden skolen åpnet på mandag.

– Min klasse hadde 17 av 22 elever vondt i hodet. Ingen av oss hadde hodepine på den gamle skolen, forteller han.

– Et kaos

Miriam Høgset Haueng og Amalie

Miriam Høgset Haueng forteller at datteren har slitt med hodepine etter skolen.

Foto: Privat

Miriam Høgset Haueng, som har datteren sin Amalie på skolen, er fortvilet. Datteren har kommet hjem fra skolen med sterk hodepine hver dag.

Hun beskriver innsiden av skolen som et kaos og mener skolen ikke burde vært åpnet.

– Utenfor er det mye byggestøv og store anleggsmaskiner, så de kan ikke være ute. Jeg er redd for at hun mister motivasjonen til å gå på skolen.

I tillegg til støv og støy, mener Høgset Haueng at klasserommene er alt for små for antallet elever, og at skolen bare burde ha blitt revet.

– Skolen er som et stort lappeteppe nå. Den ser ikke spesielt ny ut, og det er helt idiotisk at den har åpnet før den var ordentlig klar til å ta imot elever. Jeg mener de bare burde revet den og bygget en ny.

En byggeplass

Bilder NRK tok på skolen mandag vitner om at deler av bygget fremdeles er en byggplass:

Fremdeles mye som gjenstår på Mo ungdomsskole
Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK
Fremdeles gjenstår mye arbeid ved skolestart.

Britt Ann Kåstad Høiskar er fagsjef ved Norsk institutt for luftforskning (NILU).

Hun forteller at både interiøret i nye bygg, og bygningsmaterialene i seg selv, kan avgi gasser som kan gi helseplager for enkelte hvis nivåene blir høye.

– Men det er ikke er noen grenseverdier for det vi kaller «flyktige organiske forbindelser», sier fagsjefen.

Britt Ann Kåstad Høiskar, forskningsdirektør ved NILU.

Britt Ann Kåstad Høiskar er fagsjef ved NILU.

Foto: Ingunn Trones / NILU

Det finnes mange forskjellige flyktige organiske forbindelser i luft innendørs. Både gulvbelegg, maling, fugemasse kan avgi slike gasser.

Hva slags gasser – og hvor mye, avhenger helt av materialene som er brukt. Det er vanskelig å si om og når det kan gi helseplager for enkelte følsomme grupper.

– Noen enkeltstoffer kan være mer farlig enn andre. Men dette vet vi for lite om. Avgassingen avtar imidlertid normalt mye i løpet av noen uker og måneder, sier Høiskar.

På generelt grunnlag påpeker hun at de mest følsomme elevene kan oppleve helseplager hvis nivåene er høye eller det er mye byggestøv i innemiljøet.

Rådet er derfor:

– Generelt er det gunstig å kunne vente noen uker fra siste arbeid er utført til skolen tas i bruk – og ventilere godt i denne perioden. I tillegg til å gjennomføre godt renhold for å fjerne byggestøv.

Tung inneluft og støy fra byggarbeid

Verneombud Berit Limstrand sa til NRK på mandag at hun mente åpningen av skolen burde vært utsatt. For mye sto uferdig.

Onsdag ettermiddag forteller hun om krevende arbeidsforhold.

– Det er ikke optimalt slik det er nå. Det arbeides i klasserommene før og etter undervisningstiden og i friminuttene. Vi lærere er jo her utover ettermiddagen, og det er en god del støy rundt oss.

Mo ungdomsskole

Berit Limstrand er verneombud ved Rana ungdomsskole og sier at det er svært varierende luftkvalitet i bygget nå.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Kommunen har godkjent bygget og mener det er forsvarlig for lærere og elever å ta skolen i bruk, sier Limstrand. Men hun merker at det går på inneklimaet løs.

– Ventilasjonsanlegget kjøres for fullt, men det er en innkjøringsperiode på 14 dager. Noen rom har god ventilasjon, andre er ubehagelig å oppholde seg i.

Onsdag var det såpass dårlig i et klasserom hvor elever hadde prøve, at de måtte ha oppe vinduene. Like utenfor jobber anleggsmaskiner, noe som fører til støy, fortsetter hun.

– Vi har enkelte elever på skolen med såpass astma og allergi, at dette med støv kan være livstruende.

Rektor: – Har satt inn ekstra renhold

Kai Gustavsen er fagsjef for inneklima hos Astma- og Allergiforbundet.

Han sier til NRK at inneklima kan bli et problem om ikke skoleledelsen følger opp dette på en skikkelig måte fra dag én.

– Støv samler seg overalt, og kan skape problemer i ettertid dersom det frigjøres til innelufta når skolen tas i bruk.

Fremdeles mye som gjenstår på Mo ungdomsskole

Åpne vinduer inne i ett av klasserommene på Rana ungdomsskole.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Rektor Kari Edvardsen sier det nå kjøres på med mer luft i anlegget, men at det under en innkjøringsperiode på én til to uker vil være varierende luftkvalitet.

Heldigvis er dette et midlertidig problem.

– Hvordan følger dere opp elever med allergi?

– Vi har hatt dialog med foresatte. Det har gått bra og elevene det gjelder har gått på skolen som vanlig. Her er det støv som har vært påpekt som et mulig problem, og vi har satt inn ekstra renhold.

Ville fått et problem om skolestart hadde blitt utsatt

Hun legger til at de ikke har hatt klager på støv så langt.

Rektor ved Mo ungdomsskole, Kari Edvardsen

Rektor ved Rana ungdomsskole, Kari Edvardsen, sier at ledelsen følger med.

Foto: Kari Edvardsen / Privat

Når det gjelder utfordring med støy sier rektoren at det er en krevende situasjon, samtidig som de selvfølgelig ønsker at bygget skal bli ferdig.

Det er ingen tvil om at vi kunne vært bedre forberedt til denne skolestarten, og selvfølgelig skulle vi ønske bygget sto mer ferdig. Samtidig har vi en plikt om å gi elevene 190 skoledager i løpet av et år. Skulle vi utsatt ville det blitt en utfordring.

– Punktene går på bygningskvalitetsmessige forhold, og ikke læringsforhold. Det tyder på at det stort sett er tilfredshet rundt det vi har klart å få til av læring for elevene. Det er bra under relativt krevende forhold.

Britt Ann Kåstad Høiskar i NILU oppfordrer ledelsen på skolen til å være oppmerksomme på elever og ansatte som måtte komme til å oppleve helseplager.

– Slik situasjonen er nå, er det viktig at skoleledelsen har fokus på å sikre god ventilasjon av bygget og sikre godt renhold for å unngå for stor støvbelastning inne.

Vil omgående ta luftprøver

Jon Einar Tuven ved prosjektavdelingen i Rana kommune sier de har fulgt vanlige prosedyrer i forbindelse med byggrengjøring og igangsetting av luftbehandlingsanlegg.

– Moheia skole er et eksisterende bygg som er renovert og har ikke samme volum av byggematerialer med henhold til avgassing.

Det er etablert nye luftbehandlingsanlegg i bygget. Deler av kanalnettet er nytt, og eksisterende kanalnett er rengjort - opplyser Tuven.

– I forbindelse med ombyggingsarbeidene er det i overflater som er behandlet benyttet lavemitterende produkter. For å få konstatert om luften i bygget har for høyt innhold av støv vil det omgående bli tatt luftprøver.