Hvalfangere oppfordrer til boikott av årets TV-aksjon

Norges Småkvalfangerlag mener WWF er uegnet til å bekjempe plastforsøpling i havet.

Ole Mindor Myklebust

Ole Mindor Myklebust er styreleder i Norges Småkvalfangerlag og styret oppfordrer til boikott av TV-aksjonen 2020 dersom pengene skal gå til WWF.

Foto: Torild Øvrelid / NRK

Innsamlingen til TV-aksjonen 2020 går til WWF (Verdens naturfond) og målet er å bekjempe plast i havet.

Ifølge organisasjonen dumpes 15 tonn plast i havet hvert eneste minutt, og hvert år havner åtte millioner tonn plast i havet. Det meste kommer fra Sørøst-Asia. 80 prosent av plasten kommer fra land, og det aller meste synker til havets bunn.

Dette vil WWF gjøre noe med, men ikke alle er enige i at de er rette organisasjon til oppgaven.

I et brev til NRK og flere andre medier skriver styret i Norges Småkvalfangerlag at de er «svært kritiske til at en organisasjon som i mange år meget sterkt har frontet et negativt syn på norsk hvalfangst skal være mottaker av disse inntektene».

– Blir som om musa pisser i havet

Men når NRK snakker med styrelederen i Norges Småkvalfangerlag, Ole Myklebust, på telefon, avviser han at dette har noe med saken å gjøre.

– Så dere er ikke påvirket av at WWF i sin tid forsøkte å stoppe hvalfangsten?

– Nei, ikke på noen måte, sier han.

I skrivet står det også: «Med mindre NRK fjerner WWF som mottaker av innsamlede midler (...) vil også sjøpattedyrnæringen boikotte årets TV-aksjon.»

Hvorfor mener dere at WWF ikke bør få pengene fra årets TV-aksjon?

– Dette er et internasjonalt og så stort problem at i den grad WWF får penger til plastoppsamling, blir det som om musa pisser i havet. Plastproblemet er større og må løses av hver enkelt nasjon og FN.

I skrivet står det at «formålet er svært godt og plastforsøpling er et økende miljøproblem som uten tvil må bekjempes», men styret mener andre organisasjoner kunne gjort jobben bedre.

Myklebust har ingen meninger om hva alternativet til WWF skulle være.

Det står også at både bønder og jegere skal ha uttalt i sosiale medier at de kommer til å boikotte årets TV-aksjon dersom WWF består som mottaker av pengene.

– Hvalfangere har vært opptatt av plastforsøplingsproblemet i lang tid, og i mine øyne skjer det ingenting, sier Myklebust.

Hvalen ble funnet med magen full av plast

I 2018 ble en hval funnet på Sotra i Hordaland med magen full av plast. Funn av flere hvaler og andre dyr med magene fulle av plast har bidratt til å øke bevisstheten rundt plastforsøplingsproblemet.

Foto: FREDERIK ØKLAND / NRK

– Synd og uklart hvorfor de ønsker boikott

Konstituert generalsekretær i WWF, Karoline Andaur, håper småkvalfangerlaget ombestemmer seg og blir med på å løse problemet.

– For det første er vi helt enige i at problemet er enormt stort og at dette er et internasjonalt problem. Det er nettopp derfor årets tv-aksjonen er så viktig.

Midlene skal bidra til å oppnå konkrete resultater i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.

– Vi synes det er synd og det er uklart for oss hvorfor småkvalfangerlaget oppfordrer til å boikotte aksjonen. Vi tror den vil bidra til å gjøre folk enda mer bevisste på plastproblemet og håper at alle blir med på årets tv-aksjon.

– Kan boikott-ønsket ha noe å gjøre med at WWF tidligere forsøkte å stanse hvalfangst?

– Det trekkes jo frem i brevet, noe som er merkelig siden dette skjedde på 80-og 90-tallet. Vi håper småkvalfangerlaget kan se på det som noe hører historien til, og heller være med på å løse plastproblemet.

Norges Småkvalfangerlag hadde 12 medlemsbåter i 2019.

Generalsekretær i WWF Karoline Andaur.

Konstituert generalsekretær i WWF Karoline Andaur.

Foto: Ivan Tostrup / WWF Verdens naturfond