NRK Meny
Normal

Offisersforbund krever at avgjørelsen om Andøya utsettes: – Skjønner ingenting av disse tallene

Norges Offisersforbund mener avgjørelsen som kan velte et helt lokalsamfunn, tas på feil grunnlag. – Vi må få tid til å kvalitetssikre tallene som ligger til grunn, mener forbundet og krever at spørsmålet om å legge ned Andøya flystasjon utsettes.

Tillitsvalgt Stein Håkon Eilertsen i Norges Offisersforbund på Andøya

Tillitsvalgt Stein Håkon Eilertsen i Norges Offisersforbund, sier det er synd om beslutningen om nedleggelse tas på feil grunnlag.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Det er helt i innspurten av forhandlingene om fremtidens forsvar i Stortingets forsvarskomite. I går gikk fristen ut for å levere innstilling, men partene gikk fra hverandre uten å ha en løsning.

Ett av hindrene er fremtiden til Andøya flystasjon, der regjeringen foreslår å flytte overvåkingsflyene fra Andøya til Evenes, samlokalisert med en liten kampflybase.

Årsaken er at det vil koste 200 mill kroner mer hvert år å ha to baser i stedet for en, ifølge Langtidsplanen for Forsvaret.

Men Norges Offiserforbund mener tallgrunnlaget er feil, og krever at Andøya flystasjon tas ut av langtidsplanen.

– Må få tid til å kvalitetssikre tallene

– De ansatte er frustrert og forbannet over det tallmaterialet som ligger til grunn i langtidsplanen, sier leder i Norges Offisersforbund, Stein-Håkon Eilertsen.

Forbundet viser blant annet til lokale beregninger som hevder at den årlige kostanden ved en tobase-løsning vil være 92 millioner kroner, ikke 200 millioner. Den siste tiden har det også blitt presentert nye tall, som forbundet reagerer på. Blant annet har det fra regjeringens hold blitt hevdet at en luftvernstjeneste på Andøy vil medføre en merkostnad på 3,7 milliarder i planperioden.

– Vi skjønner ingenting av disse tallene. Den rette løsningen er derfor å trekke ut Andøya fra langtidsplanen og kvalitetssikre tallene. Det har vi tid til. Det er ingen hast med å ta en beslutning som kanskje blir tatt på feil grunnlag.

– Hvorfor kommer dere med dette utspillet først nå, helt på tampen av forhandlingene?

– Vi mener mener det er uforsvarlig å ta en beslutning nå. Vi har hele tiden poengtert at tallene som blir brukt, ikke er rett. Vi har følt at de har lyttet litt, men så har de kommet med stadig nye tall. Derfor ser vi oss nødt til å si i fra nå.

Andøy flystasjon, senker flagget

Lokalsamfunnet på Andøy holder pusten. Her senkes flagget utenfor Andøya flystasjon.

Foto: Bente H Johansen

Flere ber om utsettelse

Også fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap), ba i helga komiteen om å trykke på pauseknappen når det gjelder avgjørelsen om Andøya. Han uttalte da at han hadde en ekkel følelse om at avgjørelsen om lokalsamfunnets framtid kunne bli tatt på feil grunnlag.

Han som har sett nærmere på tallene som offisersforbundet lener seg på, er sivilingeniør Tom Bjørvik i Inevnto Consult på Andøy.

Dine beregninger viser at det ikke koster 200 mill kr mer å drifte to baser, men heller 92 mill. Hvordan har du kommet frem til dette?

– Når vi går inn i detaljene i planen og PWC-rapporten og summerer dette og deler det på de tredve årene som ligger til grunn for beregningene, blir snittet på 92 millioner kroner.

Forsvarsdepartmentet har i dag ingen kommentar til utspillet fra offisersfobundet. Etter det NTB forstår, vil det ikke skje noe mer i forsvarsforhandlingene før tidligst søndag.

Oversiktsbilde Andenes

I Andøy kommune er stemningen spent før Stortingets forsvarskomite kommer med sin innstilling. Flystasjonen er hjørnesteinsbedriften i den lille kommunen og blir den nedlagt, anslår kommunen at de vil miste rundt 1000 av 5000 innbyggere.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK