Norges første dronestrategi

Droneteknologiens raske utvikling åpner for store næringsmuligheter, blant annet innen kartlegging, datainnsamling, transport og rekreasjon. – I regjeringens dronestrategi skisseres en rekke områder hvor aktørene skal jobbe bedre sammen for å utvikle bruk og regler for droner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.