Norge har solgt mindre fisk - likevel melder bransjen om rekordtall

Norge har hittil i år solgt 120.000 tonn mindre fisk til utlandet, sammenlignet med i fjor. Likevel kan sjømatnæringa vise til rekordresultat siste kvartal.

Norsk laks

Laksen står for 67,1 prosent eller 43,62 milliarder av sjømateksporten så langt i år. I september var prisen for fersk hel laks 12,89 kroner høyere sammenlignet med samme måned i fjor.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi har aldri opplevd større eksportverdi for tredje kvartal noen gang tidligere.

Kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen i Norges sjømatråd er fornøyd med de nye sjømattallene, som ble lagt fram i dag.

Geir Håvard Hanssen

– Vi ser at en større del av norsk sjømat fraktes til markeder lengre unna, sier Geir Håvard Hanssen, og peker på land som USA, Italia og Sør-Korea som eksempler på sterke vekstmarkeder.

Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Med en eksportverdi på 65 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal, begynner den norske sjømatbransjen allerede å nærme seg årsresultatet for 2015. Økningen er på 26 prosent - eller 13,2 milliarder kroner - målt mot samme periode i fjor.

Ikke bare er det ny kvartalsvis rekord. Med 2,1 milliarder kroner og en økning på 31 prosent, har Norge heller aldri tidligere eksportert sjømat for større verdier enn i september måned i år.

– Verdien av norsk sjømateksport har doblet seg i løpet av de siste seks årene. Septembereksporten alene er lik sjømateksporten for hele 1990. Utviklingen er formidabel, konstaterer Hanssen overfor NRK.

Mindre forpakninger

Per september 2016 hadde 1,74 millioner tonn fisk gått ut til verdensmarkedet. En nedgang på 120.000 tonn i forhold til september 2015, da det samme tallet var 1,86 millioner tonn.

En sterk etterspørsel etter norsk sjømat har likevel sørget for at bransjen har fått betalt mer for mindre, forteller Hanssen, som påpeker at det er mange faktorer som påvirker totalvolumet.

– Det vi har sett, er at fisken selges i litt mindre forpakninger. Spesielt laksen har fått status som et litt mer eksklusivt produkt som mange etterspør.

Eksportprisen for hel fersk laks har hittil i år vært hele 41 prosent høyere enn i fjor. Årsaken er en kombinasjon av redusert eksportvolum og en sterk etterspørsel.

– Hvis vi skal klare å vokse videre i årene som kommer, så trenger vi nye markeder og nye kundegrupper, sier Hanssen, og legger til at de blant annet ser på mulighetene i Iran, India og Afrika.

Spent på utviklingen

Finn-Arne Egeness

Sjømatanalytiker Finn-Arne Egeness peker på at en styrket krone vil kunne føre eksportverdien nedover i 2017. – En underliggende vekst i etterspørselen vil trolig veie opp for dette, sier han.

Foto: Nofima

Bransjeanalytiker for sjømat i Nordea, Finn-Arne Egeness, mener det nå er hevet over enhver tvil at 2016 vil bli nok et rekordår for norsk sjømat målt i eksportverdi.

– Men man må også huske på at den svake krona er en veldig viktig faktor når en skal forklare den høye eksportverdien i 2016, bemerker Egeness.

Kundene har langt på vei vært skånet for økte priser gjennom sin lokale valuta. Nå er dette i ferd med å snu. Krona styrker seg, og da vil også forbrukerne møte økte priser.

– Det er ingen tvil om at økte priser vil kunne redusere etterspørselen hos forbruker. Det blir således spennende å se hvordan kundene i mange av markedene i Europa vil reagere når prisene går opp.