Her er årsaken til at Norge deles i to i helga

En 62 år gammel bru på E6 helt sør i Nordland skaper hodebry for vegvesenet. I helga deles Norge i to for all tungtrafikk når veien skal fikses.

Gluggvasselv bru i Grane

Det er skader på brufestene som gjør at brua må repareres.

Foto: Kristian Riddervold Andreassen / Statens vegvesen

– Vi beklager at vi må stenge E6. Spesielt i tiden med korona når omkjøringsmulighetene via Sverige er veldig begrenset, sier byggeleder Kristian Riddervold Andreassen i Statens vegvesen til NRK.

Klokken 22 lørdag kveld stenges E6 ved Gluggvasselv bru i Grane. Veien siger på begge sider av brua og kan i verste fall rase ut.

Hele natt til søndag skal nordsiden av brua repareres. Andreassen sier de ikke har noe valg.

– Hvis vi ikke gjør noe nå, kan vi risikere behov for mer omfattende reparasjoner og en lang periode med stengt vei senere.

Vegvesenet gjorde det samme på andre siden av brua i desember.

Ber næringslivet planlegge

I løpet av natta skal veimassen graves opp. En stor plate i betong skal heises på plass, før massen fylles tilbake.

Det er omkjøringsmuligheter for personbiler, men for tungtrafikken er Norge delt i to fram til arbeidet er ferdig klokken 8 søndag morgen.

Omkjøringsveien er ikke egnet for tungtrafikk. Fylkesvei 17 er heller ikke en mulighet, siden fergene ikke går på natta.

Vanligvis kunne man kjørt om Sverige, men det går ikke på grunn av karantenereglene.

Vegvesenet ber derfor næringsliv og sjåfører være oppmerksom på det som skal skje i helga og planlegge transport som skal forbi stedet.

– Vi oppfordrer all tungtransport til å ta døgnhvilen i timene vi er nødt til å stenge E6 ved denne brua.

– Det anbefales å vurdere andre døgnhvileplasser på Helgeland og i Trøndelag for å unngå opphopning på de nærmeste plassene.

Gluggvasselv bru i Grane

Brua over Gluggvasselva i Grane ble bygget i 1958. Undersøkelser viser at veien står i fare for å rase ut ved brua, dersom ikke noe gjøres.

Foto: KRISTIAN RIDDERVOLD ANDREASSEN / Statens vegvesen

Skal bygges ny vei

Normalt ville vegvesenet skiftet ut hele brua. Årsaken til at det ikke gjøres er at det på sikt skal bygges ny E6 i området.

Andreassen i vegvesenet understreker at bæreevnen til selve brua er god nok.

Det har vært jobbet med selve brua siden 17. november. Arbeidet som skal gjøres i helga er på veien som leder inn til brua.

– For å skape minst mulig ulempe, har vi valgt å starte arbeidet seint lørdag kveld og avslutte søndag morgen. Det er på dette tidspunktet trafikken er lavest, sier Andreassen.

Er varslet

Hos Norges Lastebileier-Forbund ble de tidlig varslet om arbeidet som skal utføres.

– Vi har sendt melding til våre medlemmer og ber de planlegge kjøring og ta døgnhvilen et fornuftig sted, sier rådgiver Frank Lauritz Jensen.

Men ikke alle tungtransportsjåfører er medlemmer hos dem.

– Noen kommer nok til å stå der og være irritert, sier Jensen.

Omkjøring for personbiler og utrykningskjøretøy er langs kommunal vei og fylkesvei 7322 (Vestersidevegen).

Gluggvasselv bru ligger mellom Trofors og Mosjøen sør på Helgeland.