Nordområdestrategien: – Konkret på noe, men ikke på alt

Den nye Nordområdestrategien til regjeringen er altfor lite konkret, mener de tre fylkesrådslederne i Nord-Norge. – De konkrete sakene ligger aldri i strategien, svarer statsminister Erna Solberg.

Nordområdestratergien legges fram i Bodø.

Statsminister Erna Solberg la i dag frem den nye nordområdestrategien. Her sammen med Børge Brende, Jan Tore Sanner og Frank Bakke-Jensen.

Foto: Ingrid Kvammen Ekker / Utenriksdepartementet

– Det er veldig god plattform å jobbe videre på, sier ansvarlig redaktør i High North News, Arne O. Holm.

Med det peker redaktøren blant annet på at strategien treffer på utfordringene i landsdelen: En problematisk befolkningsutvikling og et kjønnskjevt arbeidsmarked hvor høyt utdannede kvinner forsvinner ut av landsdelen. Holm legger vekt på at det ikke dreier seg om en tiltakspakke, men en strategisk plan.

Konkret på noe, men ikke alt

Statsminister Erna Solberg (H) hadde tok fredag med seg tre andre statsråder til Bodø for å lansere strategien. Den lister opp grep som alt er satt i gang og peker ut hva regjeringen har tenkt å satse på videre.

En kjapp opptelling av ord i strategien viser at blant målene er det mye videreføre (16), styrke (16), fremme (6), fortsette (6) og vurdere (6). På noen områder kan det virke som strategien er konkret, på andre områder ikke

– Man vil alltid forvente noe som er veldig konkret, men det ligger sjelden i en strategiplan. Man er offensiv og konkret på arbeidet som handler om det internasjonale markedet, men mindre konkret på hvordan man skal løse de industrielle utfordringene i nord, sier han.

Spørsmålet er nå hvordan det politiske arbeidet skal oppfylle de målene som strategien legger opp til.

– Det er ikke en strategi som snur opp ned på strategiene fra tilbake til 2005, det er jeg ikke sikker på om hadde vært en fordel heller. Men den tar opp i seg en det eldgamle kravet fra Nord-Norge om å få større innflytelse på egen situasjon, sier Arne O. Holm

– Jeg er skuffet

– Når jeg leser det som er lagt frem nå er det veldig lite nytt og veldig lite konkret, jeg kjenner at jeg er litt skuffet over det som har kommet her, sier leder for fylkesrådet i Nordland, Tomas Norvoll, som etterlyser mer tydelighet.

Tomas Norvoll

Leder for fylkesrådet i Nordland Tomas Norvoll savner konkretisering i strategien.

Foto: Benjamin Fredriksen

Han sier han trodde dette skulle bli en strategi som pekte ut veien fremover.

– Men jeg ser jo at det viktigste verktøyet de har brukt det er ei stiftemaskin.

Norvoll mener det først og fremst er en oppramsing av ting som allerede er gjort, og en framstilling av tiltak Norvoll mener er selvfølgeligheter og som gjelder for hele landet.

– Jeg sliter med å se hva er de konkrete grepene man skal gjøre i nord for å løfte nord? spør Norvoll.

Han får følge av fylkesrådsleder Cecilie Myrseth i Troms (Ap).

– Det er veldig mye snakk om hva man har gjort for Nord-Norge, men som er selvfølgelig at Nord-Norge skal være en del av. Nord-Norge er en del av Norge, og skal ha sin del av kaka når det gjelder infrastruktur, veier, næringsutvikling og andre velferdstjenester.

– De konkrete sakene ligger aldri i strategien

Statsminister Erna Solberg forsvarer mangelen på konkrete tiltak, med at det ikke er det en strategi er ment for å gi.

– De konkrete sakene ligger aldri i en strategi, men de kommer som en oppfølging av selve strategien. Her viser vi retningen på det. Så er det jo konkret på det vi skal gjøre på redning, forskning og i utdanning, sier Erna Solberg til NRK.