NRK Meny

Nordnorsk råd rammet av streiken

Nordnorsk råd måtte i går utsette viktige saker på grunn av hotellstreiken. Rådet skulle møte stortingsrepresentantene og EU-ministeren om regionreformen, Forsvarets langtidsmelding, videregående opplæring og nasjonal transportplan. Møtet skulle holdes i Oslo, men måtte flyttes til Tromsø på grunn av streiken. Nordnorsk råd er et politisk samarbeidsorgan for fylkespolitikere i Nord-Norge.