Nordnorsk kulturavtale godkjent

Den nye nordnorske kulturavtalen ble onsdag godkjent av samtlige tre fylkesting. Siden nittitallet har fylkene samarbeidet om finansiering av en rekke nordnorske kulturinstitusjoner. Men i fjor forlangte Nordland reforhandling på grunn av dårlig økonomi. Den nye avtalen innebærer redusert tilskudd til NOSO, mens institusjoner som Nordnorsk viseforum mister støtten helt.