– Rike nordmenn forurenser 240 prosent mer enn de med lav inntekt

En ny kartlegging fra Cicero viser at nordmenns inntekt har stor innflytelse på hvor mye vi forurenser.

 Oversiktsbilde av fly ved terminalen på Oslo Lufthavn Gardermoen

Nordmenn med høy inntekt bruker minst kollektivtransport og reiser 80 prosent mer med fly enn en gjennomsnittsnordmann. Det får konsekvenser for klimaavtrykket.

Foto: Meek, Tore, Tore Meek / SCANPIX

Hva vi tjener har mye å si for hvor mye vi påvirker klimaet, viser en ny kartlegging fra Cicero.

For mens nordmenn med lav inntekt oftere går, tar buss eller tog, tar personer med høy inntekt oftere bilen eller setter seg på et fly. Det får store konsekvenser for klimaavtrykket.

– Vi ser en ganske stor forskjell på reisevanene til personer med høy og lav inntekt. Det får igjen en konsekvens for utslippene, sier Borger Aamas, forsker ved CICERO og hovedforfatter av artikkelen.

Syden

Lange flyturer er det som påvirker miljøet mest. Samtidig er nettopp disse turene i vekst blant nordmenn.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Lange turer har størst effekt på klimaet

Transport er den største årsaken til klimagassutslipp i Norge. Samtidig reiser nordmenn stadig oftere og lengre, viser tall fra Transportøkonomisk insitutt. De siste års reisevaneundersøkelser har vist at gjennomsnittsnordmannen går mindre, flyr mer og bruker mer bil. Likevel er det store forskjeller i hvordan vi nordmenn reiser.

I løpet av ett år reiser en gjennomsnittsnordmann omtrent fire ganger med fly, mens en person med høy inntekt reiser omtrent 80 prosent mer i løpet av ett år. Samtidig reiser de som tjener mer på langt lengre reiser.

– De turene vi tar i hverdagen til og fra jobb, har selvfølgelig en effekt på utslippsmengden, men det er de lange reisene våre som har mest å si for klimaet, sier Aamas.

I gjennomsnitt reiser vi 20.400 km i løpet av ett år, mens de med høyest inntekt reiser 46 prosent mer og de med lavest inntekt reiser 36 % mindre enn gjennomsnittet. Og det er turene som er lengre enn 100 km som er klimaverstingene.

– Selv om vi kjører langt mer bil enn vi tar fly, så står flyturene for mer enn halvparten av utslippene i løpet av ett år.

– Legg sommerferien til Norge

Det er nordmenn med lav inntekt som oftest benytter seg av kollektivtilbud og reiser sjeldnest med fly. Det gjør de til langt mer klimavennlige enn mer velstående nordmenn. Faktisk viser undersøkelsen at de 20 prosentene med høyest inntekt i Norge, har et klimaavtrykk som er 240 prosent høyere, enn de 20 prosentene med lavest innntekt.

– Hvis vi skal klare å redusere klimagassutslippene, er det viktig at flyselskapene går over til klimanøytralt drivstoff, som biodisel. Nordmenn bør også reise mer kollektivt og dra på kortere turer. Det er mange fine feriedestinasjoner i Norge. Man trenger ikke reise jorda rundt for å slappe av.

Nordlandsbanen

Det er nordmenn med lav inntekt som oftest benytter seg av kollektivtilbud.

Foto: Morten Eriksen