NRK Meny
Normal

Nordlendinger lever lenger enn før

Kvinner i Nordland forventes å bli 82,8 år, mens mennene 78,3. Det er under landsgjennomsnittet, men vi blir eldre enn for fire år siden.

Konsert

LEVER LENGRE: Forventet levealder blant Nordlands befolkning øker. Her er noen av dem samlet på Keiservarden i Bodø i 2012.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

I 2013 var forventet levealder 83,6 år for kvinner og 79,9 år for menn i Norge. For fire år siden var forventet levealder henholdsvis 82,3 og 78,3.

Det er med andre ord fortsatt en framgang i levealder, men likevel ikke bra nok til å oppnå målsettingen om å være blant de tre landene i verden med høyest levealder, viser tallene fra Folkehelseinstituttet.

Flere nordlendinger

Ikke bare opplevde Nordland befolkningsvekst i fylket i fjor. Vi blir også eldre.

Kvinner i Nordland forventes å bli 82,8 år, mens mennene 78,3. Det er under landsgjennomsnittet, men vi blir eldre enn for fire år siden.

Færre single og fattige

Av andre «nyheter» fra Folkehelseinstituttet kan vi lese at andelen nordlendinger som bor alene er lavere enn andelen i landet. Andelen barn som bor i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i landet som helhet.

Flere på uføretrygd

Andelen som mottar uføreytelser i aldersgruppen 18–24 år er imidlertid høyere enn landsnivået. Nordlendinger havner også oftere på sykehus enn landsgjennomsnittet, vurdert etter sykehusinnleggelser.

Andelen 10.-klassinger som trives på skolen er lavere enn i landet som helhet og
frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet.

Når det gjelder levevaner er nordlendingene like flink å spise grønnsaker og frukt daglig som folk i landet for øvrig. Andelen som er fysisk inaktive på fritiden er ikke entydig forskjellig fra landsnivået, vurdert etter tall fra SSBs levekårsundersøkelse om helse, omsorg og sosial kontakt.

Svenskene lever lenger

Norge har nemlig hatt en dårligere utvikling i forventet levealder sammenlignet med for eksempel Sverige.

Den forventede levealderen er fortsatt mye høyere hos kvinner enn hos menn, men i løpet av de siste 20 årene har denne forskjellen blitt mindre. Folkehelseinstituttet mener en av årsakene til dette er at menn i større grad enn kvinner har endret sine livsstilsvaner når det gjelder for eksempel røyking og kosthold.

Levealderen er høyest på Vestlandet og lavest i Finnmark, Østfold og Hedmark, mens Oslo de siste årene har hatt en markant vekst i forventet levealder, dog med store forskjeller bydelene imellom.

Tallene viser også at det er sammenheng mellom utdanning og levealder. De med høy utdanning lever lenger enn de med mindre utdanning, og de siste årene har særlig lavt utdannede kvinner hatt en negativ utvikling i levealder.