Nordlys vil ha konsekvensutredning

Ja til konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja, skriver avisen Nordlys på lederplass. – En bred konsekvensutredning er ikke noe vi bør frykte, men hilse velkommen. Med den får vi vitenskapelige undersøkelser av naturverdier, marinbiologi og havmiljø. I tillegg får alle berørte parter avgi høringsuttalelser, mener avisen.