NRK Meny

Nordlendinger positive til oppdrett

Folk i Nord-Norge har en sterk følelse av at oppdrettsnæringa truer villaksen, men vil samtidig ha oppdrett i kystsonen. Det er den overraskende konklusjonen i en dybdeundersøkelse fra Norsk Fiskerihøgskole i Tromsø. Undersøkelsen måler holdninger til ulike aktiviteter og forvaltningsregimer i kystsonen, melder NTB.