Nordlendinger nekter å slå seg sammen med Troms og Finnmark

Det er svært viktig for nordlendinger å ha en nordnorsk identitet, men å slå seg sammen med Troms og Finnmark til en felles region er de ikke interesserte i. Det viser en ny spørreundersøkelse.

Lofoten

I Nordland vil innbyggerne heller seile sin egen sjø enn å være med på en regionsammenslåing med Troms og Finnmark.

Foto: Hvaal, Morten, Foto 1987: Morten Hvaal, NTB / Scanpix / SCANPIX

Regjeringen vil slå sammen Norges 19 fylker til 10 store regioner. På Vestlandet har allerede Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland blitt enige om å etablerte et nytt fylke. Det samme har Nord- og Sør-Trøndelag.

I Nord-Norge er Troms og Finnmark i tett dialog, men den dialogen vil ikke nordlendinger være en del av. I en spørreundersøkelse utført av InFact for Avisa Nordland er det bare 20 prosent av nordlendingene som mener at de nordnorske fylkene bør slå seg sammen til en felles region.

Det er de yngste som er mest skeptisk til en sammenslåing. Bare 18,2 prosent i aldersgruppen 18-29 år mener at man bør slå seg sammen. Til sammenligning sier 29,8 prosent av de spurte i aldersgruppen 45-64 år ja til en sammenslåing.

Til tross for at nordlendingene ikke ønsker å slå seg sammen med Troms og Finnmark, er de svært opptatt av å ha en nordnorsk identitet. Over halvparten av de spurte i undersøkelsen sier at det er svært viktig for dem å ha en nordnorsk identitet.

– Avgjørende med felles stemme

For politikere som ønsker en felles nordnorsk stemme er det dårlig nytt at så få nordlendinger ønsker en sammenslåing. Stortingspolitiker for Høyre, Kent Gudmundsen, mener at det haster for regionene å slå seg sammen.

Kent Gudmundsen

Stortingsrepresentant for Høyre, Kent Gudmundsen fra Tromsø, mener Nord-Norge vil stå sterkere med en felles nordnorsk stemme i nasjonale debatter.

Foto: Turi Enoksen / NRK

– Det er avgjørende at man klarer å samle seg med én stemme om man skal vinne politiske kamper fremover. Jeg tror det haster for alle regionene i Norge å bli robuste nok til å møte fremtiden og påta seg nye oppgaver slik at vi kan få bedre regional utvikling i hele landet, mener stortingspolitiker for Høyre, Kent Gudmundsen.

– Langt fra Helgeland til Kirkenes

Ikke alle tror større regioner vil gi mer makt og innflytelse. Senterpartiets Janne Sjelmo Nordås påpeker at det er lange avstander i nord og at det fra sør på Helgeland er kortere til Kristiansand enn Kirkenes.

– Jeg synes geografien i nord tilsier at Nordland er stort nok. Geografisk sett er det veldig langt fra sørenden av fylket vårt til finnmarkskysten. Vi bør først og fremst tenke på hvordan vi skal organisere oss i Nordland og å få gode tjenester for innbyggerne her.